Fakta | KOL

Akut försämring av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan ibland drabbas av plötsliga försämringar. I den här patientinformationen kan du läsa mer om sådana försämringar och hur man behandlar dem.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en akut försämring av KOL?

Många patienter med KOL kan uppleva dagliga besvär med andfåddhet vid ansträngning, hosta, slemproduktion och rosslande andning. En akut försämring av KOL kännetecknas av ökad andfåddhet, tillsammans med mer hosta eller mer slemproduktion än vanligt. Sådana försämringsperioder kallas också för exacerbationer.

Orsak

De flesta akuta försämringar av KOL (två tredjedelar) kommer i samband med en infektion i luftvägarna. Såväl bakterier som virus kan ge en akut försämring och det går inte att skilja mellan dem genom att titta på symtom eller förlopp. Andra orsaker till en akut försämring av KOL kan vara luftföroreningar, lunginflammation, blodpropp i lungorna (lungemboli), lungkollaps (pneumothorax), hjärtsvikt, långvarig syrebrist och/eller utebliven effekt av mediciner.

Diagnos

Diagnosen ställs genom de typiska symtom och fynd som uppstår vid en akut försämring av KOL. Det är läkarens uppgift att bedöma om det kan föreligga andra sjukdomar (se ovan) och vilken grad av försämring det handlar om. Oftast ingår mätning av syresättningen (syremättnad eller syrgassaturation), blodtryck och undersökning av hjärta och lungor i läkarundersökningen. Ibland kan läkaren remittera för en röntgenundersökning av lungorna eller låta ta blodprover, för att bedöma om det handlar om en akut försämring av KOL och vilken grad av försämring det handlar om.

Annons
Annons

Behandling

Det är viktigt att behandla akuta försämringar av KOL, eftersom lungfunktionen annars kan bli sämre.

Lindrig till medelsvår akut försämring

Lindriga till medelsvåra försämringar har obetydlig till lindrig påverkan på allmäntillståndet och kan oftast behandlas utan kontakt med akutsjukvården. Behandlingen är i första hand inhalation med luftrörsvidgande mediciner som ges i en andningskammare eller med hjälp av en nebulisator (ett hjälpmedel som gör att medicinerna fördelas i många små delar). Vid behov ges syrgas.

Det är också viktigt att behandla med kortison i tablettform. Det hjälper till att minska inflammationen i hela kroppen och har därför en kraftigare effekt. Tiden för behandlingen bör vara så kort som möjligt för att minska risken för biverkningar. I vanliga fall ges kortison i fem dagar. 

Annons
Annons

Om man har en period med försämring och läkaren misstänker att en bakterieinfektion, bör man få antibiotika.

Svår akut försämring

Exempel på tecken på svår försämring av KOL är ett försämrat allmäntillstånd, sänkt syremättnad i blodet, över 25 andetag per minut i vila, hjärtfrekvens på över 110 slag per minut, blå läppar och/eller förvirring. Vid svåra försämringar av KOL bör man komma till akutsjukvården så fort det går för att få rätt behandling. Där kan man bedöma hur kroppen syresätter sig genom att ta blodprov. Behandlingen är densamma som vid lindriga till medelsvåra akuta försämringar men vid behov kan man ge läkemedel direkt i kroppen. Eventuellt kan andningsstöd behövas om besvären blir för svåra. 

Upprepade perioder med försämring

Om man har upprepade perioder med försämring bör man få kortison för inhalation i kombination med långverkande luftrörsvidgande behandling. Det är inte rekommenderat att bara ta kortison för inhalation eftersom effekten är sämre än med kombinationsbehandling och dessutom är risken för lunginflammation något ökad.

Acetylcystein i form av brustablett rekommenderas endast i undantagsfall om man har upprepade försämringsperioder. Det beror på att effekten av detta läkemedel är liten.

Prognos

Efter insatt behandling blir man oftast snabbt bättre. Det är viktigt för patienter att känna igen perioder med försämring av KOL-sjukdomen så att man kan söka vård i god tid. 

Vad ska man som drabbad tänka på?

Det är viktigt att känna igen akuta försämring av KOL, så att man som drabbad kan söka vård i god tid. Om man inte får tillräcklig effekt av (upprepad) inhalation med luftrörsvidgande mediciner och känner att man har svårt att få luft, bör man kontakta sjukvården. Det är viktigt att känna igen eventuella tecken på infektion som kan ge sådana försämringar. Märker man att man andas mycket snabbare än vanligt, har en hjärtfrekvens på över 110 slag per minut i vila och får blå färg så behöver man ringa ambulans för akut omvårdnad på sjukhus.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons