Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersökning | KOL

Spirometri avslöjar KOL i tid

En KOL-patient kan i tidiga stadier av sjukdomen vara helt symtomfri. KOL syns oftast inte på röntgen. Det enda sättet att upptäcka sjukdomen tidigt – då förutsättningarna att bromsa utvecklingen är störst – är med hjälp av spirometri.
Annons

Vid en spirometri mäts lungornas kapacitet på patienten med en speciell apparat som kallas spirometer. Den som är rökare eller före detta rökare och över 40 år, kan be att få göra testet på vårdcentralen. Spirometrar finns i dag på de flesta vårdcentraler i landet och ska ingå i det strukturerade omhändertagande av patienterna som Socialstyrelsen förespråkar. Spirometri är även en viktig del i kriterierna för AstmaKOL-mottagningar i vården.

Enkelt test

En korrekt genomförd spirometri där man mäter patientens lungkapacitet är en förutsättning för rätt diagnos och bedömning av hur svår sjukdomen är. Testet görs på vårdcentralen och hela proceduren tar 10–20 minuter. Mätningen är enkel och gör inte ont. Man blåser i ett rör och spirometern beräknar lungkapaciteten. Värdena jämförs med vad som kan förväntas av en frisk person av samma kön, ålder och längd.

Med spirometri mäts hur stor volym luft, mätt i liter, en person maximalt kan andas ut efter en maximal inandning (forcerad vitalkapacitet, FVC). Man mäter också hur stor volym personen kan blåsa ut den första sekunden efter full inandning (forcerad expiratorisk volym under 1 sekund, FEV1). Normalt ska man kunna blåsa ut 75–80 procent av sin lungvolym under den första sekunden men personer med KOL blåser ut långsammare. Kvoten av dessa två värden kallas FEV%. Gränsvärdet för diagnosen KOL ligger vid en FEV% lägre än 0.7. För patienter över 65 år går gränsen vid FEV% lägre än 0.65. Ju mindre luft man snabbt kan blåsa ut, desto svårare bedöms sjukdomen vara. Beroende på värdena klassas sjukdomen dessutom i olika svårighetsgrader från 1 till 4.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro

Annons