Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | KOL

Ny behandling mot KOL

En ny behandling för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) har godkänts av den europeiska myndigheten EMA. Läkemedlet ges som underhållsbehandling för att dämpa den inflammation i lungorna som är kännetecknande för sjukdomen.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2010-08-05
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

I dag uppskattas&nbspmellan 400 000 och 700 000 svenskar lida av lungsjukdomen KOL. Hittills finns det ingen bot mot sjukdomen utan behandlingen har främst gått ut på att försöka lindra symtomen, vilket vanligtvis görs genom luftrörsvidgande läkemedel och genom kortison som inhaleras.

Det nya läkemedlet, som kallas Daxas (roflumilast) dämpar den bakomliggande orsaken till inflammation som uppstår i de finaste luftrören och i alveolerna, det vill säga lungblåsorna. Daxas är en så kallad PDE4-hämmare och ges i tablettform. Professor Leif Bjermer kommenterar den nya behandlingen.

– Roflumilast är en så kallad PDE-4 (Phosfodiesteras) antagonist. Att man kan ha effekt vid KOL genom att blockera enzymet phosfodiesteras är känt sedan tidigare och man har i många år använt Teofyllaminpreparat, till exempel Teodur, som är en oselektiv phosfodiesterashämmare, säger Leif Bjermer, professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus.

Annons
Annons

Han berättar vidare att det finns ett flertal phosfodiesterase (PDE).
– Elva olika PDE är idag identifierade och karakteriserade (PDE1-11) varav PDE-3,4 och 5 är de som användes i medicinska sammanhang. Blockering av PDE-3 har gynnsam effekt på de röda blodkropparna och kan förhindra blodproppsbildning. PDE-5 har gynnsam effekt på kärl och kan sänka blodtrycket i lilla blodkretsloppet, men har som mest känd verkan förbättrad genital blodcirkulation och kan därför användas vid impotens (ex Sildendafil, Viagra).

Behovet av nya behandlingar mot KOL är stort och det nya läkemedlet främsta fördel är att det reducerar antalet försämringsperioder, med ökad andnöd och andra luftvägsproblem, för KOL-patienter.

Leif Bjermer berättar om effekterna av ett läkemedel som Daxas (roflumilast).
– Genom att mer specifikt blockera PDE-4 är avsikten att optimera effekt medan man samtidigt får mindre risk för biverkningar. Genom att blockera PDE-4 relaxerar den glatta muskulaturen i luftvägarna vilket ger en förbättrad lungfunktion. En annan gynnsamn effekt är en förbättrad flimmerhårfunktion samt en hämning av delar av inflammationen man ser vid KOL. I detta avseende kan Roflumilast ha en gynnsam komplementär effekt när den kombineras med andra inflammationshämmande mediciner, till exempel inhalerat kortison.

Annons
Annons

Läkemedlet väntas finnas i Sverige någon gång under hösten 2010, och kommer ha marknadsnamn Daxas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons