Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Astma och arbete

Faktorer på arbetet kan medföra ökad risk för försämring av astma. Astma som utlöses av sådana faktorer kallas för arbetsrelaterad astma.


Uppdaterad den: 2019-05-06

Annons

Vad är arbetsrelaterad astma?

Arbetsrelaterad, eller yrkesbetingad, astma är astma som utlöses eller förvärras av ämnen i arbetsmiljön. Det finns ett stort antal ämnen som kan ge astmarelaterad astma. Möjliga orsaksfaktorer i arbetsmiljön är ämnen som kan utlösa allergi från pälsdjur, fiskprodukter, mjöl och byggmaterial – förutom gaser och kemikalier.

Exempel på yrkesgrupper som ofta drabbas av arbetsbetingad astma är laboratoriepersonal, kemister, bagare, elektriker, vårdpersonal, målare och snickare. Det är även vanligt bland personer som arbetar med olja, inom livsmedelsbranschen, frisörer och renhållningsarbetare.

Vissa personer har astmasymtom enbart i samband med arbetet. Andra har en kronisk astmasjukdom med besvär i flera sammanhang men som försämras på arbetsplatsen.

Annons
Annons

Symtom

Arbetsrelaterad astma yttrar sig med samma symtom som andra former av astma, bland annat med hosta, tung andhämtning och pipande ljud i bröstet. Ett typiskt drag är emellertid att besvären är som värst på arbetsplatsen medan patienten har mindre besvär hemma, särskilt under helger och på semestern.

Innan astmasymtom uppstår kan symtom i form av rinnande näsa eller nästäppa uppstå. Många personer med arbetsrelaterad astma utvecklar även andra former av allergi, till exempel hudutslag och eksem.

Förebyggande åtgärder 

Vid misstanke på arbetsrelaterad är det viktigt att ta kontakt med vårdpersonal, som kan vara en läkare på vårdcentral eller på arbete. På många ämnen kan ett allergitest göras och i vissa fall görs en särskild utredning.

Även om det visar sig att man reagerar på ämnen i sin arbetsmiljö är det inte alltid nödvändigt att byta arbete. I många fall räcker det med enkla åtgärder som till exempel friskluftsmask, anpassade arbetsuppgifter eller intern omplacering för att begränsa exponeringen.

Det finns ett nära samband mellan arbetsrelaterad astma och andra typer av allergi. Om det inte går att undvika allergenerna på arbetsplatsen kan det därför ändå hjälpa att man håller sig borta från andra saker man reagerar på, till exempel hund och katt.

Det finns dessutom läkemedel som kan vara bra att använda vid arbetsrelaterad astma.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.