Fakta | Astma

Yrkesbetingad astma


Uppdaterad den: 2013-02-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är astma?

Astma är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i luftvägarna. Inflammationen gör luftvägarna överkänsliga, vilket gör att rök, starka lukter, dammpartiklar, ansträngning och kyla kan utlösa anfall med hosta och andningsbesvär. Det skiljs mellan predisponerande faktorer, orsaksfaktorer och utlösande faktorer. Atopi är en viktig predisponerande faktor för att utveckla astma. Detta är ett medfött ökat immunsvar som gör att en person lättare än andra kan få exempelvis eksem eller astma. Atopi hos föräldrarna ökar risken för att barn får atopi och astma.

Animation av astma

Hos många utvecklas inte astma förrän en orsaksfaktor gjort luftvägarna överkänsliga. Det som händer är att personen har blivit utsatt för ett ämne som luftvägarna reagerat allergiskt på (till exempel hundhår). Dessa ämnen kallas därför allergener. Allergenet orsakar en inflammation i luftvägarnas slemhinnor och inflammationen underhålls om personen vistas i en miljö som innehåller allergener. Inflammationen underhålls också om personen hela tiden utsätter sig för utlösande faktorer.

Vad är yrkesbetingad astma?

Arbetsrelaterad eller yrkesbetingad astma är astma som utlöses eller förvärras av ämnen i arbetsmiljön. Det finns ett stort antal ämnen som kan ge yrkesbetingad astma och detta är en vanlig form av astma.

Annons
Annons

Möjliga orsaksfaktorer i arbetsmiljön är allergener från pälsdjur, fiskprodukter, mjöl och byggmaterial – förutom gaser och kemikalier.

Exempel på yrkesgrupper som ofta drabbas av arbetsbetingad astma är laboratoriepersonal, kemister, bagare, elektriker, vårdpersonal, målare och snickare. Det är även vanligt bland personer som arbetar med olja, inom livsmedelsbranschen, frisörer och renhållningsarbetare.

Vissa personer har astmasymtom enbart i samband med arbetet. Andra har en kronisk astmasjukdom med besvär i flera sammanhang men som försämras på arbetsplatsen.

Annons
Annons

Symtom

Yrkesbetingad astma yttrar sig med samma symtom som andra former av astma, bland annat med hosta, tung andhämtning och pipande ljud i bröstet. Ett typiskt drag är emellertid att besvären är som värst på arbetsplatsen medan patienten har mindre besvär hemma, särskilt under helger och på semestern.

Många personer med arbetsrelaterad astma utvecklar även andra former av allergi, till exempel hudutslag och eksem.

Med vilka åtgärder kan yrkesbetingad astma förhindras?

Vid misstanke på yrkesbetingad astma bör kontakt tas med läkare. På många ämnen kan ett allergitest göras.

Även om det visar sig att man reagerar på ämnen i sin arbetsmiljö är det inte alltid nödvändigt att byta arbete. I många fall räcker det med enkla åtgärder som till exempel friskluftsmask, anpassade arbetsuppgifter eller intern omplacering för att begränsa exponeringen.

Det finns ett nära samband mellan arbetsrelaterad astma och andra typer av allergi. Om det inte går att undvika allergenerna på arbetsplatsen kan det därför ändå hjälpa att man håller sig borta från andra saker man reagerar på, till exempel hund och katt.

Det finns dessutom läkemedel som kan vara bra att använda vid arbetsrelaterad astma.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons