Fakta | Astma

Vad är astma?


Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Anders Berg
Uppdaterare: Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, lungklin KS

Annons

Astma är ett kroniskt syndrom/tillstånd som karakteriseras av upprepade anfall med andnöd, hosta och ytlig andning (flämtningar). Det är ett irritationstillstånd som utlöser muskelspasm (kramp) i luftvägarnas ringformade muskler, svullnad av slemhinnan i luftvägarna och ökar dess slemsekretion. Detta leder till förträngning av de mindre luftvägarna (bronkiolerna), vilket hindrar luftens passage till och från lungorna.

Man har risk att få astma i alla åldrar, dock är 50 procent av alla fall barn under 10 år (flest pojkar). Hos vuxna är det vanligare att kvinnor drabbas än män.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons