Fakta | Astma

Astma - symtom och diagnos

Symtomen på astma kan vara flera, till exempel: andnöd och ytlig andning, ipande och väsande ljud när man andas ut samt hosta med lite slem, speciellt om natten.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Anders Berg
Uppdaterare: Reidar Grönneberg, docent, överläkare och specialist inom allergi-och lungsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, lungklin KS

Annons

Vad kännetecknar ett allvarligt anfall?

  • Blå hudfärg och kippande andetag.
  • Utmattning till den grad att man inte kan prata.
  • Förvirring och rastlöshet.
  • Inhalationsmedicin har sämre effekt än i vanliga fall.&nbsp

Vad kan man själv göra?

  • Undvik de ämnen som du vet att du är överkänslig för.
  • Det är viktigt att ta förebyggande medicin även när du känner dig frisk.
  • Lär dig att känna igen ting som utlöser ett astmaanfall.
  • Om du ändå får ett allvarligt anfall kontakta läkare eller akuten.
  • Rikligt med vätska kan underlätta upplösningen av slem.&nbsp

Hur ställer läkaren diagnosen astma?

Diagnosen ställs med hjälp av en lungfunktionsundersökning. Därefter kan läkaren välja att ta blodprover och göra hudtester för att undersöka vilka ämnen som ger en överkänslighetsreaktion.


Annons
Annons
Annons