Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Fakta om astma hos barn

Vid ett astmaanfall svullnar slemhinnan i luftvägarnas små förgreningar (bronkiolerna) upp, den ringformade muskulaturen i luftvägarna drar ihop sig (krampar) och det bildas slem i de redan trånga luftvägarna.


Uppdaterad den: 2018-10-10
Författare: Anders Berg
Uppdaterare: Leif Bjermer, professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus

Fakta om astma hos barn
Annons

Detta gör det svårare att andas och man hör det ofta som ett pipande, väsande andningsljud.

Vilka symtom hos barn beror på astma?


Små barn (0-3 år)

 • Ofta förkylningar som tar lång tid att bli av med.
 • Pipande, väsande andning.
 • Långvarig hosta vid förkylning.
 • Dåligt humör.


Större barn (3-15 år)

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
 • Pipande, väsande andning.
 • Långvarig hosta.
 • Vaknar om natten/morgonen med hosta.
 • Inaktivitet, till exempel att barnet plötsligt inte vill idrotta.

Hur ofta uppträder astma hos barn?

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Cirka 5 procent av alla barn får under barndomen astma. Cirka 25 procent av alla barn har under barndomen symtom som liknar astma - utan att de egentligen har astma.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Vad är orsaken till astma hos barn?

Astma hos barn beror ofta på allergi mot olika ämnen i vår omgivning, som exempelvis pollen (till exempel björk och gräs), pälsdjur (till exempel hund och katt), viss mat (till exempel mjölk och ägg), damm/kvalster och mögel.

En annan vanlig orsak till astma är övre luftvägsinfektioner, så kallad förkylningsastma. Andra orsaker till astma kan vara starka dofter, tobaksrök och ansträngning.

Samtidig allergi har visat sig påverka individens förmåga att hantera vanliga luftvägsvirus och interaktionen mellan virusinfektion och samtidig luftvägsallergi är en vanlig orsak till svårare astmabesvär hos barn.

Hur går det för barn med astma?

De flesta barn växer ifrån sin astma. En tumregel kan vara att ju lindrigare sjukdomen är, desto större chans är det för barnet att växa ifrån sin sjukdom.

Multipel allergisk sensibilisering framför allt mot helårsallergen som pälsdjur eller kvalster kombinerat med svårare episoder med akut obstruktiv bronkit talar emot att sjukdomen ska växa bort

Annons
Annons

Vad försämrar barns astma?

 • Att barnet utsätts för det som barnet är allergiskt mot.
 • Tobaksrök
 • Förkylningar
 • Luftföroreningar, damm.
 • Ansträngning/idrott. Men man skall inte hålla barnen borta från idrott. Det går att medicinera så att barnet kan utöva idrott.

När skall jag söka läkarhjälp till mitt barn?

 • Om du misstänker att ditt barn har astma.
 • Om inte medicinen har tillräcklig effekt.

Sök akut hjälp

 • Om huden byter färg till vit/blå. Detta ses tydligast på läpparna.
 • När andningen är uttröttad.
 • När astmaanfallet är mycket värre än det brukar vara.
 • Vid svåra andningsbesvär.

Hur ställer läkaren diagnosen astma hos mitt barn?

 • På grundval av de symtom du eller ditt barn beskriver.
 • Lungfunktionsmätning (kan också göras hemma). Fungerar inte för de minsta barnen.
 • Genom att se hur behandlingen fungerar.

Varför skall mitt barn ha medicin?

Medicin kan lindra barnets symtom så att de kan delta i lek och sport under samma förutsättningar som friska barn. Medicin dämpar även kroppens reaktion på den underliggande allergin, vilket troligtvis ökar chansen för att barnet växer ifrån sin astma. Det tar dessutom bort/minskar astmans eventuella skadeverkan på lungorna - så att lungorna utvecklas normalt.

Vilken medicin finns till barn?

 • Flytande luftvägsvidgande medel med kortvarig effekt vid lindriga, inte dagliga, symtom eller ihop med kortison (avsvällande och inflammationsdämpande hormon). Kan även användas vid plötslig försämring.
 • Luftvägsvidgande inhalationsmedel (Beta-2-agonister) med kortvarig effekt.
 • Inhalationsmedel, luftvägsavslappande (acetylkolin-hämmande) med kortvarig effekt, enbart och i kombination med luftvägsavslappande (Beta-2-agonister).
 • Kortison som inhalationsmedel vid symtom som kräver användning av luftvägsavslappande medel tre gånger i veckan eller mer.
 • Luftvägsavslappande inhalationsmedel (Beta-2-agonister) med långvarig effekt.
 • Luftvägsavslappande (Beta-2-agonister) som tabletter och injektion.
 • Tabletter, mixtur, injektion och stolpiller, luftvägsavslappande (teofyllin och liknande) med långvarig effekt.
 • Kortison som tabletter eller injektion vid kraftig försämring av symtom, som oftast ses i samband med inläggning på sjukhus.
 • Leukotrienreceptor-antagonister, mediciner som motverkar effekten av leukotriener - en substans som verkar vid den allergiska reaktionen ungefär som histamin. Detta blockerar leukotrienerna på cellens yta. Fördelen med denna typ av läkemedel är att de kan tas i tablettform eller som granulat. Har också god effekt på ansträngningsutlösta besvär. Hos de som har astma kan det också hjälpa mot pollenutlösta besvär från näsan.

Hos små barn kan inte spray användas, utan man använder istället en så kallad spacer, där man med en andningsmask kan få barnet att andas in medicinen. Viktigt att man får detta noga instruerat så att det fungerar.

De små barnen med enbart förkylningsutlösta besvär får ofta behandling med kortison och luftrörsvidgande medicin enbart i samband med förkylningar. Leukotrienreceptorantagonist har här också visat sig vara ett bra alternativ till eller kombination till kortisonbehandling.


Annons