Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Astma - förr och nu

Det blev redan under 1600- och 1700-talet klarlagt att andnöden vid astma orsakas av en sammandragning av luftrören i lungan. En kontraktion i den muskulatur som omger luftrören i lungan visade sig vara en viktig orsak till denna luftrörspåverkan.
Annons

Medicin som hade en avslappnande effekt på luftrörsmuskulaturen utvecklads så småningom och användes (och används än idag) för att häva andningsbesvären.

Upptäckt av inflammation i luftrören

Genom förbättrade forskningsmetoder kunde det under 1900-talets sista decennier visas att en inflammation i luftrörens slemhinna och väggar är en annan viktig del i astmasjukdomen. Inflammationen leder till svullnad av vävnaden i luftrören och till ökad slemproduktion som försvårar luftens passage till och från lungans alveoler (de små luftblåsor där gasutbytet av syre och koldioxid sker). Inflammatoriska celler utgörs av olika vita blodkroppar där så kallade eosinofila vita blodkroppar spelar en viktig roll tillsammans med mastceller.

Dagens behandling

Antiinflammatorisk medicin, framför allt inandat kortison, är idag basen för den långsiktiga behandlingen av astma. Dessa läkemedel har revolutionerat astmabehandlingen. Behovet av sjukhusvård för astma liksom risken att dö av astma har därmed kraftigt reducerats. I den moderna behandlingen av astma ingår även luftrörsvidgande medicin. Dagens luftrörsvidgande läkemedel utövar sin effekt huvudsakligen på luftrörsmuskulaturen i lungan. Tidigare använd luftrörsvidgande medicin gav även en oönskad påverkan på hjärtat. En ny, tredje komponent är läkemedel som motverkar den astmaframkallande effekten av leukotriener. Dessa ämnen verkar muskelsammandragande och är även en signalsubstans i den inflammatoriska reaktionen i lungan.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons