Fakta | Astma

Akut bronkit

Med akut bronkit menas att luftvägarnas slemhinnor blivit akut inflammerade. Orsaken till denna inflammation är som oftast infektiös, men kan även vara ett uttryck för en akut respons efter exponering av höga doser irriterande partiklar eller gaser.


Uppdaterad den: 2010-07-19
Uppdaterare: Leif Bjermer, professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus

Annons

Ibland skiljer man mellan akut bronkit och akut bronkiolit, där det sistnämnda tillståndet representerar akut inflammation i de mer perifärt belägna luftvägarna (bronkioli). En akut inflammation i bronkerna, även om den är bakteriell ger som regel ej feber. En akut bronkit med feber indikerar att infektionen spritt sig från bronkslemhinnorna till vävnaden (lunginflammation).

Diagnos

Läkaren ställer ofta diagnosen akut bronkit om ett barn har andningssvårigheter i samband med en luftvägsinfektion. Oftast är denna orsakad av ett virus. Andningssvårigheter indikerar att inflammationen inte bara påverkar bronkslemhinnan utan att man också fått en sammandragning av den glatta muskulaturen i bronkerna, s.k. bronkospasm. Upprepade episoder kan tyda på att barnet håller på att utveckla astma. Hos vuxna används diagnosen vid ökade besvär med hosta, och slemsekretion oftast som en akut försämring av en kronisk bronkit där rökning är den dominerande orsaken. Orsaken är oftast infektiös där missfärgat grönaktigt sekret, tyder på bakteriell infektion.

Vad kan orsaka akut bronkit?

 • Virus, som vanligtvis ger upphov till en förkylning, sprider sig längre ner i luftvägarna, bronkerna
 • Bakterier, ofta samtidigt med, eller efter en virusinfektion
 • Mer sällan kemiska gaser, ångor, damm, med mera

Vad händer i mina bronker vid en akut bronkit?

Virus eller bakterier ger inflammation i luftvägarna som sedan orsakar:

Annons
Annons
 • Övergående slemhinneskada med irritation i luftvägarna, som orsakar hosta.
 • En störd flimmerhårfunktion samt ökad slemproduktion, vilket nödvändiggör hosta som ett medel att få upp slemmet från luftvägarna.
 • Svullnad av slemhinnan, samt ökad slemproduktion, kan minska luftvägarnas omfång. Detta kan ge upphov till väsande eller pipande andhämtning.
 • Ibland, hos de med manifest eller risk att utveckla astma, kan inflammationen vara associerad med sammandragning av luftvägarnas glatta muskulatur, s.k bronkospasm.

Vad förvärrar akut bronkit?

Saker som kan förvärra akut bronkit är exempelvis rökning, kallt och fuktigt väder och luftföroreningar.

Vad kan jag göra själv?

Rikligt med vätska gör det lättare att hosta upp slemmet. Undvik luftvägsirritantia, inklusive rökning. Hostmedicin kan lindra besvären ffa om hostan stör nattsömnen., men kom ihåg att det är bra att hosta upp slem. Det är kroppens egen mekanism för att göra sig av med slemmet, så undvik att ta för mycket hostmedicin.

När bör jag söka läkarvård?

 • Vid allvarliga andningsbesvär.
 • När anfallet är mycket värre än vanligt.
 • Vid hosta med missfärgat slem som vara mer än en vecka. Indikerar ihållande bakteriell infektion som kan kräva antibiotika
 • Vid tillkomst av feber och påverkat allmäntillstånd, kan vara lunginflammation
 • Vid långvarig hosta, som varar mer än en månad, kan vara tecken till astma.

Ska jag ta någon medicin?

Läkaren kan behandla med antibiotika, om den akuta bronkiten orsakas av en bakteriell infektion. Vid andra orsaker, exempelvis virus, kan man inte behandla själva orsaken till akut bronkit men man kan lindra symtomen om de blir mycket besvärande. Vid samtidig astma eller astmaliknande besvär kan luftvägsvidgande preparat med kortvarig verkan, beta-2-agonister, används för att lindra symtomen, särskilt hos barn. Ibland kan man även behöva använda inflammationsdämpande mediciner, t ex inhalerat kortison.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons