Nyhet | Astma

Kiss i badbassänger kan orsaka astma

Annons

Svenskar drar sig inte för att kissa i landets olika badhusbassänger, visar en stickprovsundersökning som Ekot har gjort. Den dåliga vanan bidrar till dålig luft i badhusen som till och med kan orsaka astma. Totalt har 18 slumpvis valda inomhusbassänger blivit testade på kvävehalten. Vilket är ett indirekt sätt att mäta urinmängden eftersom kvävet framför allt kommer från urin. I åtta av de testade bassängerna var kvävehalten över två milligram per liter vatten, och tre bassänger hade över fem milligram.
– Är det över 1,5 milligram per liter så skulle ju jag fundera lite grann på att här har vi föroreningar i vattnet som vi måste kontrollera var de kan komma ifrån. Och mycket sannolikt är det människor som är orsaken till de här höga halterna, säger Michael Ressner, expert på Socialstyrelsen.

Han hävdar att urin och svett är de största orsakerna till höga kvävehalter i vatten. Kiss i badvattnet bidrar även till att det bildas ett ämne som heter trikloramin, vilket är en gas som ger hosta, rinnande ögon, irritation i halsen och illamående. Gasen kan dessutom ge astma om ventilationen i simhallen är dålig. En pågående studie i Umeå bekräftar sambandet mellan trikloramin och astma. Enligt studien får tolv procent av dem som jobbar i badhus i över ett år astma. Ekots mätning visar endast hur halterna var vid mätningsögonblicket, vilket innebär att de bassänger som fick höga halter kväve inte är smutsiga hela tiden.

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons