Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Varför hostar jag trots mina astmamediciner?

Varför hostar jag dagligen, även slemhosta, trots regelbunden medicinering. 65 årig kvinna med lindrig övervikt. Användt astmamediciner i 5 år seretide diskus, och bricanyl.

Svar:

Vanliga orsaker till hosta är astma som är otillräckligt behandlad, men i ditt fall finns ju en behandling som vanligen räcker ganska bra. Andra orsaker är att magsaft kan rinna från magsäcken upp i matstrupen s.k. reflux, det är lite vanligare med sådana problem om man har övervikt.

Kroniska besvär från näsan med slemsekretion kan ge upphov till besvär i en del fall genom att sekret rinner ner i luftvägarna. Hjärtbesvär, vissa infektioner och andra tillstånd i lungorna kan också ligga bakom kronisk hosta. Det händer dock ofta är att en nog så omfattande utredning inte ger någon bakomliggande förklaring.

Hosta utan bakomliggande orsak blir vanligare med åren och särskilt bland kvinnor. Självfallet måste en utredning göras innan man kan bedöma om det är hosta utan bakomliggande orsak. Det går inte att ge något bättre svar eftersom jag ej har till gång till spirometri, lungundersökning och mer sjukhistoria.

Nu har jag självfallet utgått från att du inte röker! Annars är det den vanligaste förklaringen!

Vänliga hälsningar Matz Larsson, överläkare, lungspecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons