Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Övergående astma?

Hej,I våras när det var rekordhöga björkpollenhalter fick jag problem med mina lungor. Det kittlades och jag hade svårt att andas. Har hela tiden varit allergisk mot pollen men inte haft stora problem på över 25 år (är idag 37). Jag fick pulmicort och bricanyl som jag blev ordinerad att använda till efter sommaren vilket jag gjorde. Var sedan helt symtomfri fram till för 6 veckor sedan. Fick då ordinationen att påbörja pulmicortbehandlingen igen till sista Januari. Nu efter 6 veckor har jag fortfarande problem, det kittlar mycket i lungarna vid inandning samt får emellanåt lite tyngre att andas (tar då bricanyl). Min fråga är hur lång tid kan detta sitta i? Är det en permanent astma eller kan det vara övergående? Har gjort ett pricktest som visar på framförallt björk, gråbo och katt vilket jag inte alls utsätts för ändå dessa besvär. Talade med min läkare häromdagen och han vill att jag skulle börja med symbicort istället och ta det till sista januari. Är det ett bra alternativ? Är van att träna en hel del vilket känns rätt tungt nu.

Svar:

Hej!
Den svåra björkpollensäsongen orsakade tydligen astmabesvär för dig i våras. Pollen kan ju sedan om det föreligger en gräs- eller gråbopollenallergi ge symtom sommaren ut. Men de andningsbesvär du fick nu på senhösten kan som du skriver knappast vara pollenrelaterade och katt exponeras du inte för.
Kattallergenexponering kan ju ske från arbetskamrater som har katt och medför allergenet i kläderna. Men det har du kanske redan tänkt på när du skriver att du inte exponeras för kattallergen.

Den vanligaste utlösande orsaken för astmabesvär under höst och vinter brukar vara virus, ofta vanliga förkylningsvirus. Det verkar klokt att du nu när astmabesvären återkommit upptagit behandling med inandat kortison (Pulmicort) och därtill har luftrörsvidgande medicin vid behov (Bricanyl). Symbicort är ett sk kombinationspreparat som innehåller både kortison (Pulmicort) och en långverkande, luftrörsvidgande medicin (Oxis). Enligt den behandlingsmodell som tillämpas i Sverige brukar en sådan kombination av kortison och långverkande, luftrörsvidgande medicin sättas in som daglig behandling om inte kortison enbart kan kontrollera symtomen.

Det är inte ovanligt att astmabesvär som uppkommit p.g.a. pollenallergi kan återkomma i perioder, t.ex. efter förkylningar. Man brukar då lägga upp behandlingen efter det och använda astmamediciner periodvis. Det är ett betydande steg till permanent astma med besvär året runt.

Vid fysisk träning krävs ofta en längre uppvärmningstid under perioder när astmasituationen inte är under god kontroll. Det kan vara klokt att ha en egen enkel lungfunktionsmätare (s.k. PEF-mätare, fås gratis på av läkare signerat hjälpmedelskort på apoteket) för att bättre kunna bedöma sin egen aktuella astmasituation. Det kan t.ex påverka hur träningspassen läggs upp.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons