Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Isolerad av min astma.

Hej, jag är ca 40 år och har problem med allergisk astma sedan flera år tillbaka och upplever en stor oförståelse bland mina vänner/nära anhöriga. Trots att de upplevt hur svårt det är för mig att kunna andas och hur snabbt det går från att vara frisk till att bli sjuk, så finns tyvärr inte den rätta förståelsen. De tycker att jag ska kunna medverka på gemensamma träffar trots att dom har husdjur som jag inte tål. Återkommande kommentar: - 'Men vi har ju städat!!' Ibland då jag förebyggt maximalt med medicin före festen, förskjuts mina andningsbesvär och jag drabbas på natten/morgonen av sjukdomen vilket mina vänner har föga förståelse för. Detta börjar bli ohållbart att tacka nej och ser framför mig en isolerad vinterperiod eftersom jag numera mestadels kan umgås med folk på sommaren utomhus. Vad kan jag göra för att underlätta? Vad kan man kräva av sina medmänniskor?

Svar:

Hej!

Din allergiska astma mot pälsdjur verkar nu inverka mycket negativt på ditt sociala liv. Du frågar vad du själv kan göra för att underlätta situationen och vad du kan kräva av dina vänner och nära anhöriga. Det du själv kan göra är att se till att din förebyggande behandling är optimal. Det är den kanske redan. Den bör som jag ser det omfatta inandat kortison och även en långverkande, luftrörsvidgande medicin. Ibland kan Lomudal inhalationspulver, som inandas kort tid före exponering för pälsdjursallergen, ge en skyddande effekt. Om du inte redan har använt de nämnda medicinerna så tycker jag att det finns skäl att du diskuterar dessa behandlingsalternativ med din läkare.

Det är tråkigt att dina närmaste inte tycks förstå problemet med astma och pälsdjursallergi. Tyvärr är de inte ensamma om att tro att om katten eller hunden inte är inne och bostaden är städad så är problemet borta. Idag vet vi att allergen från katt och hund inte går att städa bort så länge djuren vistas i ett hem. Kanske kan informationsmaterial från Astma och allergiförbundet bidra till att dina vänner får en ökad förståelse för din situation. Kanske har Astma och allergiförbundet en lokal förening där du bor. Där finns i så fall troligen flera medlemmar som har liknande problem som du. Det kan vara en hjälp att träffa andra i samma situation och se att du inte är en "avvikande" person.

Men om det är så att du har en optimal behandling och trots det blir försämrad i din astma vid de gemensamma träffarna så är det väl tveksamt om du bör eller kan träffa dina vänner i de hem där det finns pälsdjur. Det är ett mycket tråkigt konstaterande, men ibland finns ingen annan lösning.

Ett alternativ till behandling som jag inte nämnde tidigare är sk allergivaccination. I utvalda fall kan en allergispecialist genomföra en injektionsbehandling med katt- eller hundallergen som ges i sakta stigande doser och som leder till en nedsatt känslighet för dessa allergen. Behandlingen startar med injektioner varje vecka i några månader och pågår vid positiv effekt i flera år med injektioner cirka varannan månad. Den positiva effekten brukar komma under det första halvåret-året. Eftersom behandlingen är tids- och kostnadskrävande så brukar den vid pälsdjursallergi framför allt ges till personer som i sitt yrke ofrivilligt blir exponerade (t.ex. poliser, taxiförare). Men ibland kan denna allergivaccination även ges av sociala skäl.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg