Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Har jag astma eller inte?

Jag har så konstiga besvär som inte ens min doktor har kunnat förklara. Det började för flera år sedan med att jag fick svårt att andas och hostade när jag ansträngde mig. Besvären gick över när jag började promenera mer och gjorde djupandningsövningar under promenaderna. I våras kom besvären tillbaka och nu kom de även ibland när jag inte hade ansträngt mig. Gick till läkare och fick Bricanyl utskrivet. Det hjälpte, men jag fick världens hosta som höll mig vaken nätterna igenom och förstörde också dagarna. Då gick jag tillbaka till min doktor och gjorde astmatest och lungröntgen. Allting var bra. Hade tex 150 på astmatestet (kommer inte ihåg vad det heter) vilket var väldigt bra för en kvinna i min ålder, 50 och vikt 80. Fick hostmedicin som hjälpte och så småningom klingade alla besvären av när det blev sommar. Nu är det höst och besvären är tillbaka. Har börjat träna på gym och måste ta Bricanyl titt som tätt även hemma fast jag inte ansträngt mig alls. På kvällarna piper det i halsen, inte i lungorna och det känns att det samlas slem där. Det rosslar och piper och jag håller på att bli galen. Det går inte att sova i det oljudet. När det känns att det börjar bli nästan stopp i halsen tar jag Bricanyl och det hjälper lite. Sist jag tränade kondition tog jag Bricanyl först så som jag blivit ordinerad av min läkare men höll på att kvävas efter 25 minuters träning på trampmaskin. Hostade säkert en halvtimme efteråt och vågade inte ta medicin igen. Så att nästa gång tänker jag ta det först när jag får besvär. Men har jag astma? Min läkare säger att jag inte har det, men varför hjälper Bricanyl? Har varit rökare men slutade 1997. Besvären kom först flera år efter att jag slutat. Har också gått upp 30 kg allt som allt när jag blev sjukskriven pga fibromyalgi 1996 och har också sköldkörtelbesvär, långsam ämnesomsättning. Är en kvinna, 50 år, 155cm och har varit överviktig de senaste 8,9 åren. Vägde ungefär 50 innan jag blev sjukskriven, är nu uppe i 80. Har varit väldigt aktiv men pga fibromyalgi har jag inte gjort särskilt mycket sedan hösten 1996 tills nu när jag börjat träna på gym.

Svar:

Hej!
Din beskrivning visar att du har mycket besvär med hosta och även pipljud från halsen. Du har även haft episoder då det är tungt att andas om jag förstår din berättelse rätt. Astmamedicinen Bricanyl hjälper en del, men samtidigt anser din läkare att du inte har astma. Så jag tycker att din fråga om du har astma eller ej är mycket befogad. I många fall är det svårt att ställa rätt diagnos vid besvär av den typ som du beskriver. Jag har naturligtvis inte heller något konkret förslag till diagnos. För att komma vidare krävs troligen ytterligare utredning.

Det finns flera undersökningsmetoder som står till buds när astma misstänks, men inte kan vare sig styrkas eller avföras från dagordningen. Vid astma föreligger en ökad variabilitet i luftrörens kaliber. Luftrören kan hos personer med astma dra sig samman mer än vad som sker hos "luftrörsfriska". Det kan utnyttjas vid lungfunktionsundersökningen genom att lungfunktionen mäts före och efter inandning av en luftrörsvidgande astmamedicin, t.ex Bricanyl. Medan lungfunktionen knappt påverkas alls hos "luftrörsfriska" av astmamedicinen så kan den öka påtagligt hos personer med astma. Denna ökade variabilitet i lungfunktionen som ses vid astma kan även undersökas genom att patienten får mäta lungfunktionen hemma morgon och kväll med en sk PEF-mätare under några veckors tid.

Vid astma föreligger även en ökad känslighet i luftrörens slemhinna, som kan påvisas med speciella tester. Vid ett sådant test får patienten andas in torr luft med forcerade andetag, vilket efterliknar den belastning som luftrören utsätts för vid kraftig fysisk ansträngning (kanske trampmaskin i ditt fall). Om luftrören då drar sig samman och lungfunktionen sjunker så talar det starkt för astma. Vid ett annat test får patienten andas in ett luftrörsirriterande ämne i stigande doser med mätning av lungfunktionen efter varje dos. Vid astma påverkas luftrören redan av låga koncentrationer, vilket inte sker hos personer som inte har astma.

Det finns med anda ord möjlighet att med kompletterande utredning bedöma om astma föreligger eller ej. Mätning av lungfunktion med spirometer före och efter inandning av astmamedicin görs på många vårdcentraler, där PEF-mätning i hemmet även kan initieras. Test med torr luft eller luftrörssammandragande ämne brukar utföras på allergi- eller lungmottagning beroende på lokala förhållanden.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin, överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons