Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Astma vid elitträning?

Hej! Jag tränar på elitnivå (kampsport) och tar Flutide Diskus 250mikrogram morgon/kväll. Har tagit det i 3 veckor. Vid varje match får jag slem och hosta och därför började jag med Flutide enligt min läkare. Härmodan fick jag samma symptom som tidigare. Detta tror jag var pga att jag inte värmde upp tillräckligt. FRÅGA: Har det något samband uppvärmning och astma? Behöver jag ta min Ventoline-spray innan matcherna för bäst resultat? Behöver hjälp med dessa frågor eftersom det är svårt att hitta specialister inom just detta område. (astma/elitträning) Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Det är mycket möjligt att din ansträngningsutlösta hosta med slem är ett tidigt tecken på astma. Att besvären blev värre när du inte värmde upp ordentligt kan tala för detta. Och i så fall är behandling med astmamedicin som inandat kortison (exempelvis Flutide) en lämplig behandling.

Det vanliga är dock att problemen med hosta och slem brukar vara åtföljda av vissa andningsproblem när astma är orsaken till hostan. Du skriver inget om att du känd några sådana andningsbesvär när du tränat. Så sammantaget verkar för mig diagnosen "ansträngningsutlöst hosta som ett delsymtom i astma" lite osäker.

För att säkra diagnosen astma så brukar man mäta lungfunktionen med spirometer på läkarens mottagning. Den mätningen görs ofta före och efter inhalation av en luftrörsvidgande astmamedicin (till exempel Ventoline) vilket ökar tolkningsmöjligheterna.

Det går också att själv utföra förenklade lungfunktionsmätningar med en sk PEF-mätare i samband med träning eller tävling och ta med resultaten till läkarbesöket. Då görs mätningarna innan den fysiska ansträngningen och även efter för att se om aktiviteten orsakat en luftrörssammandragning och därmed en något försämrad lungfunktion.

Om inte dessa undersökningar ger tydliga besked så finns möjlighet att med särskilda test (till exempel torrluftsprovokation eller metakolin/
histamininhalation) fastställa om det rör sig om astma eller ej. Dessa undersökningar görs vanligen på specialistmottagningar i allergologi eller lungsjukdomar.

Det verkar kanske krångligt att behöva genomgå en eller flera av dessa undersökningar. Men jag tror att det är klokt att söka få en klar diagnos . Då går det också lättare att rekommendera en passande behandling. Om det skulle vara så att hostan orsaka