Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Astma av vedrök?

Hej! Jag vill ställa en fråga till Gunnar Bylin. Minskad elförbrukning skall ju ersättas av bl.a. ökad biobränsleanvändning och mellan 2006-2010 kommer Samhällsbyggnadsdep. med Mona Sahlin i spetsen att dela ut bidrag till dom som fasar ut direktverkande el och ersätter den med biobränslen. En modern vedpanna med ackumulatortank reducerar miljö- och hälsofarliga utsläpp med ca. 95 procent jämfört med en äldre panna utan ack.tank. Min fråga är: Påverkas en astmatiker lika mycket oavsett om vedröken är s.k. miljögodkänd eller inte? D.v.s. är det partiklar och kolväten i vedröken som triggar ett astmaanfall eller är det röken som sådan som är utlösande?

Svar:

Hej!
Det är svårt att ge ett täckande svar på din fråga om vilka ämnen i vedröken som gör att personer med astma får ökade besvär. Klart är att vedeldning kan bidra påtagligt till en ökning av partikelhalten i luften utomhus. Det är också i ett flertal epidemiologiska studier visat att det föreligger ett klart samband mellan partikelhalten i luft och olika tecken på ökade besvär hos personer med astma. Det har gällt ökade symtom av andnöd, försämrad lungfunktion och även ökade frekvens av akuta läkarbesök för astma.

Dessa samband har även sett vid de relativt måttliga partikelhalter som förekommer i svenska tätorter i glesbygd och i städer. Att partiklar i vedröken är en viktig orsak till ökade besvär av astma råder det därför ingen tveksamhet om.

I vilken mån andra ämnen i vedröken, t.ex kolväten, också bidrar till besvären är lite svårare att uttala sig om. Vedrök har ibland en stickande lukt, och det kan tänkas att redan förnimmelsen av denna lukt i näsan via nervreflexer påverkar luftrören. Men detta senare är mer spekulationer än fakta.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.