Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Astma av vedrök?

Hej! Jag vill ställa en fråga till Gunnar Bylin. Minskad elförbrukning skall ju ersättas av bl.a. ökad biobränsleanvändning och mellan 2006-2010 kommer Samhällsbyggnadsdep. med Mona Sahlin i spetsen att dela ut bidrag till dom som fasar ut direktverkande el och ersätter den med biobränslen. En modern vedpanna med ackumulatortank reducerar miljö- och hälsofarliga utsläpp med ca. 95 procent jämfört med en äldre panna utan ack.tank. Min fråga är: Påverkas en astmatiker lika mycket oavsett om vedröken är s.k. miljögodkänd eller inte? D.v.s. är det partiklar och kolväten i vedröken som triggar ett astmaanfall eller är det röken som sådan som är utlösande?

Svar:

Hej!
Det är svårt att ge ett täckande svar på din fråga om vilka ämnen i vedröken som gör att personer med astma får ökade besvär. Klart är att vedeldning kan bidra påtagligt till en ökning av partikelhalten i luften utomhus. Det är också i ett flertal epidemiologiska studier visat att det föreligger ett klart samband mellan partikelhalten i luft och olika tecken på ökade besvär hos personer med astma. Det har gällt ökade symtom av andnöd, försämrad lungfunktion och även ökade frekvens av akuta läkarbesök för astma.

Dessa samband har även sett vid de relativt måttliga partikelhalter som förekommer i svenska tätorter i glesbygd och i städer. Att partiklar i vedröken är en viktig orsak till ökade besvär av astma råder det därför ingen tveksamhet om.

I vilken mån andra ämnen i vedröken, t.ex kolväten, också bidrar till besvären är lite svårare att uttala sig om. Vedrök har ibland en stickande lukt, och det kan tänkas att redan förnimmelsen av denna lukt i näsan via nervreflexer påverkar luftrören. Men detta senare är mer spekulationer än fakta.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons