Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Astma av vedrök?

Hej! Jag vill ställa en fråga till Gunnar Bylin. Minskad elförbrukning skall ju ersättas av bl.a. ökad biobränsleanvändning och mellan 2006-2010 kommer Samhällsbyggnadsdep. med Mona Sahlin i spetsen att dela ut bidrag till dom som fasar ut direktverkande el och ersätter den med biobränslen. En modern vedpanna med ackumulatortank reducerar miljö- och hälsofarliga utsläpp med ca. 95 procent jämfört med en äldre panna utan ack.tank. Min fråga är: Påverkas en astmatiker lika mycket oavsett om vedröken är s.k. miljögodkänd eller inte? D.v.s. är det partiklar och kolväten i vedröken som triggar ett astmaanfall eller är det röken som sådan som är utlösande?

Svar:

Hej!
Det är svårt att ge ett täckande svar på din fråga om vilka ämnen i vedröken som gör att personer med astma får ökade besvär. Klart är att vedeldning kan bidra påtagligt till en ökning av partikelhalten i luften utomhus. Det är också i ett flertal epidemiologiska studier visat att det föreligger ett klart samband mellan partikelhalten i luft och olika tecken på ökade besvär hos personer med astma. Det har gällt ökade symtom av andnöd, försämrad lungfunktion och även ökade frekvens av akuta läkarbesök för astma.

Dessa samband har även sett vid de relativt måttliga partikelhalter som förekommer i svenska tätorter i glesbygd och i städer. Att partiklar i vedröken är en viktig orsak till ökade besvär av astma råder det därför ingen tveksamhet om.

I vilken mån andra ämnen i vedröken, t.ex kolväten, också bidrar till besvären är lite svårare att uttala sig om. Vedrök har ibland en stickande lukt, och det kan tänkas att redan förnimmelsen av denna lukt i näsan via nervreflexer påverkar luftrören. Men detta senare är mer spekulationer än fakta.

Med vänlig hälsning
Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons