Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Astma?

Jag är 28 år och jag har testat mig om jag har astma. Många gånger tycker jag att det är tungt att andas men på vådrcenralen tyckte att lungorna såg helt normala ut och att det kunde ha med min pollenallergi att göra. Om jag är förkyld så får jag ofta rethosta och tungt att andas och jag har både bricanyl och pulmicort som jag ska ta vid förkylning. Ofta när jag blir förkyld så är det tungt att andas och jag har hosta men min läkare låter mig blåsa i en peff mätare och det är ofta normalt och lungorna låter också normalt. Jag tycker att det är mest mina luftvägar som är irriterade och som gör så att det är tungt att andas.. Kan det här vara astma eller vad kan det bero på?

Svar:

Din beskrivning av besvären men likafullt normalt utblås och lungauskultation stämmer bäst med bronkiell hyperreaktivitet alltså ökad ospecifik känslighet i luftvägarna. Ibland stannar det där och ibland går det vidare till manifest astma. Vi känner inte till detaljerna bakom detta men ärftliga faktorer spelar säkerligen in liksom graden av exposition för olika miljöfaktorer.

Vänlig hälsning,

Reidar Grönneberg
Överläkare, lung- och allergispecialist.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons