Är du i riskgruppen för att insjukna i lunginflammation från pneumokocker? Det finns vaccin mot lunginflammation.

Tre av fyra vet inte att det finns vaccin mot lunginflammation

Tre av fyra svenskar vet inte att det är möjligt att skydda sig mot lunginflammation genom vaccination. Hälften av svenskarna känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp. Det visar en ny Sifoundersökning*, beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.


Innehållet är framtaget av: Pfizer (Lunginflammation)

– Det är allvarligt att det finns en så stor okunskap om möjligheten att skydda sig mot lunginflammation. Särskilt oroande är att så många inte känner till om de ingår i en riskgrupp, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer.

Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 74 procent, inte vet eller inte tror att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp (se nedan).

100 000 insjuknar i lunginflammation varje år

Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom. Varje år drabbas cirka 100 000 av lunginflammation. Under de senaste tio åren har i årsgenomsnitt 34 809 personer i Sverige blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus. Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari och vanligen pågår fram till maj.

– Den som vill skydda sig mot lunginflammation kan be om vaccination samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa. Det finns två olika vacciner mot pneumokocker, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupperna tar båda vacciner med visst mellanrum, säger Johan Brun.

Ett av vaccinen mot pneumokocker ingår idag i högkostnadsskyddet.

Riskgrupper bör vaccinera sig mot pneumokocker

Under 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att riskgrupper bör vaccineras mot pneumokocker. Som riskgrupper räknas bland annat personer som är 65 år och äldre, personer med vissa kroniska sjukdomar samt rökare och personer med alkoholmissbruk. Nu ska regeringen ta ställning till om Folkhälsomyndighetens rekommendationer också ska omfattas av ett nationellt program om vaccination för riskgrupper.

Ingår du i en riskgrupp?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper. För några grupper rekommenderas vaccination till alla, medan det för andra krävs en individuell bedömning.

Till riskgrupper räknas bland annat personer som:

 • är 65 år och äldre
 • har kronisk lungsjukdom som astma och KOL
 • har diabetes mellitus
 • har kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar eller kronisk njursvikt
 • har alkoholmissbruk
 • är rökare

Fem tips för att förebygga lunginflammation

 1. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
 2. Var vardagsaktiv. Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet somt exempelvis promenader, simning, gympa och trädgårdsarbete.
 3. Stressa ner. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig. Sträva efter balans och lugn i vardagen. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen.
 4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken i förkylnings- och influensatider.
 5. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker). Detta är särskilt viktigt om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas. 

* Sifoundersökningen genomfördes med en onlinepanel under perioden 26 september – 4 oktober 2017. 1 835 personer deltog i undersökningen.

Pfizer - vaccination mot pneumokocker och lunginflammation

pfizer.se

PP-PNA-SWE-0100_nov2017


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons