Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vätskeutsöndring från bröstvårtorna, symtomguide

Hos de allra flesta är vätskeutsöndring från bröstvårtorna ett ofarligt tillstånd, men hos en liten del är orsaken bröstcancer. Man bör vara särskilt uppmärksam på blodig vätska från en enstaka mjölkgång.


Uppdaterad den: 2020-09-14

Annons

Vad är vätskeutsöndring från bröstvårtorna?

 • Avser vätskeutsöndring från den ena eller båda bröstvårtorna hos kvinnor som inte ammar.
 • Utsöndringen kan vara tillfällig eller pågående, den kan vara lätt eller riklig, fritt flytande eller så tjock att den måste pressas ut, enkelsidig eller dubbelsidig.
 • I de flesta fall handlar det om en utsöndring av mjölk eller mjölkliknande vätska (galaktorré).

Förekomst

 • Sparsam vätskning är ganska vanligt och i regel helt normalt.
 • Hos de allra flesta är vätskeutsöndring från bröstvårtorna ett ofarligt tillstånd, men hos upp till 5 procent är orsaken bröstcancer.
 • Om det sipprar blodig vätska från bröstet, ökar risken för att utsöndringen beror på bröstcancer till 25 procent.
 • I enstaka fall kan orsaken vara tumörförändringar i hjärnan (hypofysen).

Varför sipprar det ut vätska?

 • Bröstkörtlarna består av körtlar som är specialgjorda för att producera mjölk efter förlossningen. Ett hormon som heter prolaktin utsöndras i stora mängder från hjärnan (hypofysen) direkt efter födseln och är orsaken till att mjölkproduktionen stimuleras. Hos vissa kvinnor kommer inte mjölkkörtlarna helt till ro när amningen är över, och de producerar lite vätska också mellan amningsperioder. Vissa kvinnor producerar mer prolaktin än andra, och känsligheten i bröstkörtlarna för prolaktinstimulering kan variera.
 • Stimulering av brösten och bröstvårtorna kan bero på sugning på bröstvårtorna, irritation från klädesplagg, klämning eller smekning av bröstvårtorna samt sexuell aktivitet. Sådan stimulering kan öka mängden prolaktin, vilket leder till utsöndring av mjölk. I vissa fall kan långvarig stress vara förklaringen.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Olika former av stimulering av brösten, vilket är ett normalt fenomen, se ovan.
 • Långvarig stress.
 • Hos nyfödda barn beror vätskeutsöndring från brösten på överföring av hormon (östrogen) från modern.
 • Bröstcancer:
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor, nästan 9 000 fall per år i Sverige
  • Misstänks vid knöl i bröst och/eller armhåla hos kvinnor, ändrad kontur på bröstet, nytillkommet indragen bröstvårta, rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring, blodig vätska från enstaka mjölkgång eller ensidigt eksem på bröstvårtan.

Mer sällsynta orsaker

 • Hypofystumör (prolaktinom):
  • Överproduktion av prolaktin i hypofysen
  • Mer sällsynta typer av hypofystumör
 • Biverkning av läkemedel:
  • Är ingen ovanlig orsak till vätskeutsöndring från bröstet
  • Vanligast är vissa antidepressiva läkemedel, opiater, p-piller och vissa blodtrycksmediciner
 • Ämnesomsättningssjukdom:
  • Låg ämnesomsättning
  • Hög ämnesomsättning
 • Polycystiskt ovariesyndroM PCOS:
  • Är en ovanlig orsak och startar i åldersgruppen 15–25 år
  • Tillståndet har en smygande debut som karakteriseras av oregelbundna blödningar, sparsamma menstruationer som kan komma sällan och oregelbundet, ökad behåring, övervikt och akne
 • Kronisk njursvikt.

Vad kan man göra själv?

 • Oftast är åtgärder eller behandling inte nödvändigt.
 • Om man känner sig frisk och vätskeutsöndring alltid kommer efter någon form av stimulering av bröst eller bröstvårtor behöver man inte bekymra sig för tillståndet.
 • Nyfödda med vätskeutsöndring från brösten kräver ingen åtgärd. Det är ett övergående tillstånd. Hos barn som ammas kan fenomenet vara lite längre än hos barn som inte ammas.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Nyuppkomna besvär där det är mer än ½–1 år sedan en amningsperiod, och det inte finns någon tydlig utlösande orsak, bör leda till bedömning inom vården.
 • Vätskeutsöndring från bröstet följt av andra fenomen, som blod i bröstvätskan, huvudvärk, trötthet, synstörningar, menstruationsstörningar, ökad törst och/eller blåstömning, kräver bedömning.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du märkt vätskeutsöndring från bröstet?
 • Gäller det bara det ena eller båda brösten?
 • Har du nyligen fött eller ammat?
 • Har det funnits blod i vätskan som kommer ut?
 • Rinner vätskan ut av sig själv, eller måste du "mjölka" ut den?
 • Har du märkt andra förändringar i brösten?
 • Äter du någon medicin regelbundet?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Är menstruationen regelbunden?
 • Har du märkt av andra symtom eller besvär?
 • Finns det någon utlösande faktor?

Undersökningar

 • Undersökning av brösten.
 • I undantagsfall krävs en mer grundlig undersökning:
  • I vissa fall kan det vara aktuellt att ta hormonprov – bland annat för att kontrollera att man inte är gravid
  • I de sällsynta fall där man misstänker en tumör i hjärnan, krävs en magnetkameraundersökning

Remiss

 • Vid oklarhet om diagnosen eller där det misstänks allvarlig sjukdom.
 • Vid misstanke om bröstcancer skickas remiss för mammografi, och eventuellt tas ett vävnadsprov (biopsi) om man vid mammografi ser någon misstänkt förändring:
  • Om det kommer vätska från en mjölkgång där cancer misstänks vara orsaken görs en så kallad galaktografiundersökning då en lite mängd kontrastmedel sprutas in i den mjölkgång som producerar vätska, varefter mammografibilder tas

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.