Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bäckensmärtor, symtomguide


Uppdaterad den: 2019-08-12

Annons

Vad är bäckensmärtor?

 • Med bäckensmärtor menas smärtor i nedre delen av magen hos kvinnor.
 • Bäckensmärtor kan komma från könsorganen, men de kan också komma från urinblåsa, urinledare eller från tarmsystemet.
 • Smärtorna kan vara akuta eller kroniska. De kan även variera i takt med menstruation (cykliska smärtor).

Förekomst

 • Bäckensmärtor är vanligt hos kvinnor. Förekomsten ligger mellan 6 % och 27 %, beroende på hur man definierar tillståndet.

Diagnostisk tankegång

 • Kvinnans ålder har stor betydelse för vilka differentialdiagnoser som är aktuella
 • Föreligger graviditet?
 • Bäckensmärtor hos kvinnor kan komma från olika organsystem:
  • Könsorganen
  • Nedre urinvägar
  • Mag-tarmsystemet
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken till bäckensmärtor?

Vanliga orsaker till akuta smärtor

 • Urinvägsinfektion:
  • Frekvent, sparsam blåstömning
  • Ofta typiska symtom som sveda vid blåstömning, obehag över urinblåsan, eventuellt kan det komma blod i urinen
 • Menstruationssmärtor.
 • Spontan abort:
  • Sker vanligtvis 6–12 veckor in i graviditeten
  • Börjar ofta som stark mensvärk och så småningom blödning, som ofta är riklig med levrat blod
 • Brusten cysta på äggstocken (ovarialcysta):
  • Små cystor på äggstockarna kan spricka
  • Det kan orsaka akut, men ofta måttlig smärta. Smärtan går så småningom över spontant
 • Blindtarmsinflammation:
  • Tillståndet utvecklar sig ofta under minst ett dygn, smärtorna förflyttar sig gärna från centrala övre delen av magen och till nedre högra delen av magen
  • Patienten har sjukdomskänsla och eventuellt feber
 • Endometrios:
  • Cyklisk smärta
  • Beror på livmoderslemhinna som finns utanför livmodern
 • Inflammation i underlivet (salpingit/PID):
  • Förekommer ofta bland sexuellt aktiva unga kvinnor
  • Kommer ofta smygande, med värkande smärta eller ömhet längst ned i magen, ökade flytningar, blödningsrubbningar, feber
 • Inflammation i tjocktarmsficka (divertikulit):
  • Förekomsten ökar med åldern. Förekommer sällan hos unga vuxna.
  • Symtomen kan påminna om blindtarmsinflammation, men smärtorna finns på vänstra sidan av magen
 • Graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap):
  • Det befruktade ägget befinner sig utanför livmoderhålan, ofta i äggledaren
  • Typiskt föreligger smärta, utebliven menstruation och sparsam vaginalblödning. Graviditeten har oftast pågått i sex till åtta veckor
  • Risken är ökad bland kvinnor som har blivit opererade i äggledarna, haft tidigare graviditet utanför livmodern, inflammation i äggledarna eller blindtarmen. Risken är även ökad bland kvinnor som har blivit gravida efter tablettbehandling mot barnlöshet
 • Komplikation i muskelknuta (myom):
  • Hos kvinnor som är äldre än 35 år och som ofta vet att de har muskelknutor på livmodern
  • Muskelknutan kan ha en tunn stjälk och roteras så att blodtillförseln upphör och utlöser smärtor
 • Njursten:
  • Ger akuta, starka smärtor som kommer oregelbundet
  • Den sjuka klara inte av att vara stilla utan måste röra på sig
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS):
  • Återkommande smärtor och obehag i magen tillsammans med avföringsrubbningar
  • Typiska symtom. Undersökning visar normala fynd.
  • Långvarigt och plågsamt, men ofarligt tillstånd
 • Förstoppning:
  • Avföring som är trög, hård eller kommer sällan, känsla av ofullständig tarmtömning
  • Kan ge både långvariga och akuta smärtor

Vanliga orsaker till kroniska smärtor

 • Muskelknuta i livmodern (myom):
  • Finns hos 30 % av alla kvinnor över 30 år. Ökande förekomst med stigande ålder
  • Ger vanligen inga symtom och upptäcks ofta av en tillfällighet. De vanligaste symtomen är kraftiga blödningar, oregelbundna blödningar, trycksymtom, blåstömningsproblem, avföringsproblem
 • Endometrios:
  • Orsaken är att samma slemhinnevävnad som är inne i livmodern, också kan förekomma på andra ställen utanför livmodern eller i livmoderväggen
  • Tillståndet är inte ovanligt hos kvinnor i 30–40 -årsåldern
  • Smärtsamma menstruationer är ofta det enda symtomet. Smärtor under tiden mellan ägglossning och menstruation förekommer. Under den perioden märker vissa av stötsmärtor vid samlag
 • Sexuella övergrepp:
  • Leder ofta till kroniska bäckensmärtor, antingen som följd av fysiska skador eller psykiska reaktioner
 • Spiralbruk:
  • Kan i vissa fall vara orsak till kroniska eller återkommande smärtor
 • Långvarig obehandlad klamydiainfektion.
 • Muskelspänningar och ökad smärtkänslighet i bäckenbottenmuskulaturen.

Mer ovanliga orsaker till kroniska smärtor

 • Cancersjukdomar:
  • Gemensamt för alla cancerformer är att de ofta samtidigt medför andra besvär som viktförlust, dålig aptit, underlivsblödning eller tarmblödning
  • Cancer i livmodern (drabbar främst äldre kvinnor, efter övergångsåldern)
  • Cancer i livmoderhalsen (kan uteslutas vid vanlig undersökning)
  • Äggstockscancer
  • Tjocktarmscancer

När ska man söka vård?

 • Vid starka eller långvariga smärtor i underlivet eller vid underlivssmärtor och allmän sjukdomskänsla bör man söka vård.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft smärtor?
 • Vid akuta smärtor:
  • Hur utvecklar sig smärtorna?
   • Beskriv smärtan – hur är smärtan? Var sitter den? Hur stark är den?
   • Har du oregelbundna smärtor?
   • Strålar smärtorna utåt? Var?
  • När var den senaste menstruationen? Är du gravid?
  • Har du feber?
  • Har du ökade flytningar?
  • Har du blödningar?
  • Har du problem med blåstömningen? Sveda vid blåstömning?
  • Har man tidigare funnit muskelknutor på livmodern?
 • Vid kroniska eller återkommande smärtor:
  • Har smärtorna samband med menstruationen?
  • Har det tidigare förekommit något onormalt med ditt underliv?
  • Har du smärtor vid samlag?

Undersökningar

 • Bedömning av allmäntillståndet.
 • Undersökning av magen, eventuellt en undersökning av ändtarmen, en allmän undersökning och/eller en gynekologisk undersökning hos kvinnor.
 • Vid akuta besvär är det ofta aktuellt att ta graviditetsprov hos fertila kvinnor och mäta CRP (snabbsänka) och Hb (blodvärde) – vid inläggning görs en mer omfattande utredning.
 • Vid kroniska besvär kan det tas cellprov och bakterieprov från underlivet. Olika blodprov kan också vara till hjälp. Vid oklar diagnos kan olika bilddiagnostiska undersökningar (till exempel ultraljud) vara nödvändiga.

Remiss 

 • Vid akuta starka magsmärtor eller magsmärtor och dåligt allmäntillstånd blir man ofta omedelbart inlagd på sjukhus.
 • Vid oklara kroniska besvär kan det bli aktuellt med remiss till gynekolog.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.