Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | PMS

Rikliga menstruationsblödningar

Rikliga menstruationsblödningar kan vara regelbundna och oregelbundna. De flesta oregelbundna blödningar beror på uteblivna ägglossningar.


Uppdaterad den: 2020-11-18

Annons

Vad är rikliga menstruationsblödningar?

Rikliga menstruationsblödningar betyder att blödningsmängden är ökad och/eller att de pågår längre än åtta dagar. Det är ett vanligt problem, som förekommer hos 10 procent av menstruerande kvinnor.

Annons
Annons

Orsak

Ofta finner man ingen påvisbar orsak till rikliga menstruationsblödningar. Man brukar skilja mellan rikliga blödningar som beror på uteblivna ägglossningar och rikliga blödningar vid regelbundna ägglossningar. Vid utebliven ägglossning störs de regelbundna hormonsvängningarna och menstruationerna blir oregelbundna, kommer mer sällan och är ibland rikliga. Uteblivna ägglossningar är vanligt hos unga kvinnor som just börjat få mens och hos kvinnor i övergångsåldern.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) karakteriseras av uteblivna ägglossningar och ökade nivåer av manliga könshormoner. Ofta förekommer oregelbundna – och ibland rikliga – menstruationer, ökad behåring, akne och övervikt. Ultraljud av äggstockarna visar ofta en typisk bild med många äggblåsor.

Muskelknutor i livmodern (myom) är en vanlig orsak till rikliga blödningar. Myom förekommer hos var fjärde kvinna och ökar med åldern fram till menopaus. Förutom rikliga blödningar kan myom även orsaka trycksymtom och urinträngningar.

Användning av kopparspiral ger ofta rikligare mens, särskilt första tiden efter insättningen. Hormonspiral minskar däremot ofta blödningsmängden och leder ibland till att menstruationerna upphör helt.

Medfödda koagulationsrubbningar är en orsak hos vissa, vanligast är von Willebrands sjukdom. Vissa läkemedel, särskilt blodförtunnande sådana, till exempel acetylsalicylsyra, NOAK eller warfarin men även antidepressiva läkemedel kan ge rikliga blödningar.

Låg ämnesomsättning (hypotyreos) kan också leda till rikliga menstruationer.

Andra mer sällsynta orsaker till kraftiga menstruationsblödningar kan vara livmodercancer, som dock är ovanligt hos kvinnor under 45 år. 

Diagnos

Läkaren gör både en allmän och en gynekologisk undersökning. Eventuellt tas cellprov från livmodertappen och ett vävnadsprov från livmoderns slemhinna. Blodprov för hemoglobin (blodvärde) och järn, tas för att se om blodbrist föreligger. Om det finns misstanke om ämnesomsättningssjukdom, hormonrubbningar eller ökad blödningstendens kan även andra prover tas.

Ultraljudsundersökning görs för att bedöma livmodern och äggstockarna.

Annons
Annons

Behandling

Många gånger behövs ingen behandling vid rikliga menstruationsblödningar. Om man ska behandla eller inte beror på hur mycket besvären påverkar livet, om det orsakar blodbrist eller om det finns misstanke om en underliggande sjukdom som bör behandlas.

Läkemedelsbehandling

  • Insättning av hormonspiral minskar livmoderslemhinnans tjocklek, så att menstruationen blir mindre riklig. Efter insättningen kan det förekomma oregelbundna blödningar, men ofta upphör menstruationerna helt efter en tid. Hormonspiral är ofta förstahandsval hos kvinnor som inte vill bli gravida för tillfället.
  • Kombinerade p-piller minskar menstruationsblödningar avsevärt och kan tas utan uppehåll under exempelvis tre månader för att glesa ut blödningarna.
  • P-spruta kan orsaka oregelbundna blödningar men leder ofta till att menstruationen försvinner helt inom ett år.
  • Tranexamsyra är ett blödningshämmande medel som är effektivt. Det tas vid riklig blödning, 1–1,5 g, tre till fyra gånger dagligen.
  • NSAID-preparat (inflammationshämmande medel som ibuprofen, naproxen) minskar menstruationsblödningar och lindrar dessutom menssmärtor. Dosering: 250–400 mg, 2–3 gånger dagligen.
  • Om anemi (blodbrist) eller lågt järnvärde påvisas är det viktigt med järntabletter.
  • Annan behandling som kan vara aktuell är att ta bort en eventuell kopparspiral och se om det minskar blödningarna.

Kirurgisk behandling

Om läkemedelsbehandling inte hjälper tillräckligt och blödningarna är svåra kan livmoderslemhinnan tas bort, så kallad endometrieablation. Det är ett alternativ för kvinnor, som avslutat sitt barnafödande. I sista hand kan hela livmodern tas bort genom en operation (hysterektomi) vilket är en permanent lösning på blödningsproblemen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.