Fakta | PMS

Rikliga menstruationsblödningar


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är rikliga menstruationsblödningar?

Rikliga menstruationsblödningar (menorragi) betyder att blödningarna är regelbundna, men att blödningsmängden är ökad (över 80 ml mot normalt 30–40 ml) och/eller att de pågår längre än åtta dagar. Det är ett vanligt problem, som förekommer hos 10 % av menstruerande kvinnor. Ofta finns ingen bakomliggande orsak. 

Orsak

Muskelknutor i livmodern (myom) är en vanlig orsak till rikliga blödningar. Myom förekommer hos var fjärde kvinna och ökar med åldern fram till menopaus. Förutom rikliga blödningar kan myom även orsaka trycksymtom och urinträngningar. Användning av kopparspiral ger ofta rikligare mens, särskilt första tiden efter insättningen. Hormonspiral minskar däremot blödningsmängden.

Andra mer sällsynta orsaker till kraftiga menstruationsblödningar kan vara livmodercancer, som dock är ovanligt hos kvinnor under 45 år. Låg ämnesomsättning (hypotyreos) kan också leda till rikliga menstruationer. Medfödda koagulationsrubbningar, alltså en form av blödarsjuka, är en inte helt ovanlig orsak. Vanligast är von Willebrands sjukdom som diagnostiseras hos cirka 10 % av kvinnor med menorragi. Vissa läkemedel, särskilt blodförtunnande sådana, till exempel Warfarin och acetylsalicylsyra, kan ge rikliga blödningar.

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren gör både en allmän och en gynekologisk undersökning. Eventuellt tas cellprov från livmodertappen och ett prov från livmoderhålan. Blodprov, Hb och serumjärn, tas för att se om blodbrist föreligger. Om det finns misstanke om ämnesomsättningssjukdom eller ökad blödningstendens tas även andra prover.

En ultraljudsundersökning för att bedöma livmodern, framförallt avseende myom, är också aktuellt.

Behandling

Behandling av riklig menstruationsblödning kan vara medicinsk eller kirurgisk. Hur man ska behandla beror på hur svåra besvären är och på bakomliggande orsak.

Annons
Annons
  • Tranexamsyra är ett blödningshämmande medel som är effektivt. Tas vid riklig blödning, 1–1,5 g, tre till fyra gånger dagligen. NSAID-preparat (inflammationshämmande medel som ibuprofen, naproxen) minskar menstruationsblödningar och lindrar dessutom menssmärtor. Dosering: 250–400 mg, 2–3 gånger dagligen.
  • Insättning av hormonspiral är den mest effektiva medicinska behandlingen som finns och minskar livmoderslemhinnans tjocklek, så att menstruationen blir mindre riklig. Hormonspiral är ofta förstahandsval hos kvinnor som har barn och som inte vill bli gravida för tillfället.
  • En eventuell kopparspiral kan bytas ut mot en hormonspiral.
  • Kombinerade p-piller minskar också effektivt rikliga menstruationer och är lämpliga för yngre kvinnor.
  • Om anemi (blodbrist) eller lågt serumjärn påvisas är det viktigt med järntabletter.

Kirurgisk behandling

Endometrieablation innebär att livmoderslemhinnan tas bort på ett eller annat sätt. Det kan ske med hyvling, bränning eller upphettning. Det är ett alternativ för kvinnor som avslutat barnafödande. Om ingen annan behandling hjälper och besvären är uttalade kan en sista utväg vara att ta bort hela livmodern (hysterektomi) genom operation.


Annons
Annons
Annons