Nyhet | PMS

Långsam gång ökad risk för kardiovaskulär död

Annons

Äldre personer som gick långsamt hade tre gånger ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom jämfört med jämnåriga personer som gick fortare. Det visar en fransk studie där forskare, vid bland andra Universit&eacute Pierre et Marie Curie i Paris, har följt 3 200 män och kvinnor i åldern 65 till 85 år. Studiedeltagarna ombads att gå en sträcka på sex meter i en sjukhuskorridor i normal hastighet och så snabbt som möjligt utan att springa. Gångtiden mättes med hjälp av fotoceller.

Deltagarna delades därefter in i tre lika stora grupper beroende på sin gånghastighet. När deltagarna följdes upp efter i snitt 5,1 år hade deltagarna med lägst gånghastighet 44 procent ökad risk för att ha dött jämfört med de två andra grupperna. Riskökningen var oberoende av en mängd riskfaktorer, som högt blodtryck, kön, ålder, rökstatus samt förekomsten av diabetes. Sambandet berodde främst på en ökad risk att dö i kardiovaskulär sjukdom, där riskökningen var trefaldig i gruppen med lägst gånghastighet. Forskarnas slutsats är att mätning av gånghastighet enkelt kan utföras samt att form och kondition hos äldre har betydelse för deras möjlighet till långt liv.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu