Fakta | Gynhälsa

Vätskeutsöndring från bröstvårtorna, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-01-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är vätskeutsöndring från bröstvårtorna?

 • Avser vätskeutsöndring från den ena eller båda bröstvårtorna hos kvinnor som inte ammar.
 • Utsöndringen kan vara tillfällig eller pågående, den kan vara lätt eller riklig, fritt flytande eller så tjock att den måste pressas ut, enkelsidig eller dubbelsidig.
 • I de flesta fall handlar det om en utsöndring av mjölk eller mjölkliknande vätska (galaktorré).

Förekomst

 • Sparsam vätskning är ganska vanligt och i regel helt normalt.
 • Hos de allra flesta är vätskeutsöndring från bröstvårtorna ett ofarligt tillstånd, men hos upp till 5 % är orsaken bröstcancer.
 • Om det sipprar blodig vätska från bröstet, ökar risken för att utsöndringen beror på bröstcancer till 25 %.
 • I enstaka fall kan orsaken vara tumörförändringar i hjärnan (hypofysen).

Varför sipprar det ut vätska?

 • Bröstkörtlarna består av körtlar som är specialgjorda för att producera mjölk efter förlossningen. Ett hormon som heter prolaktin utsöndras i stora mängder från hjärnan (hypofysen) direkt efter födseln och är orsaken till att mjölkproduktionen stimuleras. Hos vissa kvinnor kommer inte mjölkkörtlarna helt till ro när amningen är över, och de producerar lite vätska också mellan amningsperioder. Vissa kvinnor producerar mer prolaktin än andra, och känsligheten i bröstkörtlarna för prolaktinstimulering kan variera.
 • Stimulering av brösten och bröstvårtorna kan bero på sugning på bröstvårtorna, irritation från klädesplagg, klämning/smekning/kittling av bröstvårtorna samt sexuell aktivitet. Sådan stimulering kan öka mängden prolaktin, vilket leder till utsöndring av mjölk. I vissa fall kan långvarig stress vara förklaringen.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Olika former av stimulering av brösten, vilket är ett normalt fenomen, se texten ovan.
 • Långvarig stress.
 • Hos nyfödda barn beror vätskeutsöndring från brösten på överföring av hormon (östrogen) från modern.
 • Bröstcancer:
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor, nästan 8 000 fall per år i Sverige
  • Ofta tillfälliga fynd av knöl i bröstet, möjligen en knöl i armhålan, 60 % finns i övre yttre delen av bröstet
  • Möjliga symtom kan vara vätskeutsöndring från bröstvårtan, eksem på bröstvårtan eller sår på bröstet som inte läker, lokal smärta eller ömhet oberoende av menstruation, nedsatt allmäntillstånd vid långt gången sjukdom

Mer sällsynta orsaker

 • Hypofystumör (prolaktinom):
  • Överproduktion av prolaktin i hypofysen
  • Mer sällsynta typer av hypofystumör
 • Biverkning av läkemedel:
  • Är ingen ovanlig orsak till vätskeutsöndring från bröstet
  • Vanligast är vissa nervmediciner, cimetidin, p-piller, vissa blodtrycksmediciner
 • Ämnesomsättningssjukdom:
  • Låg ämnesomsättning
  • Hög ämnesomsättning
 • Polycystiskt ovariesyndrom:
  • Är en ovanlig orsak och startar i åldersgruppen 15–25 år
  • Tillståndet har en smygande debut som karaktäriseras av oregelbundna blödningar, sparsamma och sällsynta menstruationer eller utebliven menstruation, ökad behåring, övervikt, akne, ökad disponering för diabetes
 • Kronisk njursvikt.

Vad kan man göra själv?

 • Normalt är åtgärder eller behandling inte nödvändigt.
 • Om du känner dig frisk och vätskeutsöndring alltid kommer efter en eller annan form av stimulering av bröst eller bröstvårtor, behöver du inte bekymra dig över tillståndet.
 • Nyfödda med vätskeutsöndring från brösten kräver ingen åtgärd. Det är ett övergående tillstånd. Hos barn som ammas kan fenomenet vara lite längre än hos barn som inte ammas.

När ska man söka vård?

 • Nyuppkomna besvär där det är mer än ½–1 år sedan en amningsperiod, och det inte finns någon tydlig utlösande orsak, bör leda till bedömning inom vården.
 • Vätskeutsöndring från bröstet följt av andra fenomen, som blod i bröstvätskan, huvudvärk, slöhet, synstörningar, menstruationsstörningar, ökad törst och/eller blåstömning, kräver bedömning.
 • Osäkerhet om diagnosen.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du märkt vätskeutsöndring från bröstet?
 • Gäller det bara det ena eller båda brösten?
 • Har du nyligen fött eller ammat?
 • Har det funnits blod i vätskan som kommer ut?
 • Rinner vätskan ut av sig själv, eller måste du "mjölka" ut den?
 • Har du märkt andra förändringar i brösten?
 • Äter du någon medicin regelbundet?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Är menstruationen regelbunden?
 • Har du märkt av andra symtom eller besvär?
 • Finns det någon utlösande faktor?

Undersökningar

 • Undersökning av brösten.
 • I undantagsfall krävs en mer grundlig undersökning:
  • I vissa fall kan det vara aktuellt att ta hormonprov – bland annat för att kontrollera att man inte är gravid
  • I de sällsynta fall där man misstänker en tumör i hjärnan, krävs en magnetkameraundersökning

Remiss

 • Vid oklarhet om diagnosen eller där det misstänks allvarlig sjukdom.

Annons
Annons
Annons