Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Urinläckage hos kvinnor

Urinläckage är ett vanligt problem bland kvinnor, men alla behöver inte behandling.

Uppdaterad den: 2019-03-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ofrivilligt urinläckage hos kvinnor?

 • Ofrivillig vattenkastning eller urinläckage kallas på fackspråk urininkontinens.
 • Klassificering:
  • Lindrigt – droppläckage en till två gånger per månad
  • Måttligt – droppläckage dagligen
  • Allvarligt – större läckagemängder minst en gång i veckan

Förekomst

 • Varierar med graden av besvär.
 • Svårt att uppskatta hur många kvinnor som besväras. Svenska siffror visar på 20–40 %.

Bedömning av urinläckage hos kvinnor

 • Är ett vanligt problem bland kvinnor, men alla behöver inte behandling.

Vad kan vara orsaken?

De vanligaste orsakerna som kan kräva behandling

 • Ansträngningsinkontinens:
  • Utgör cirka 50 % av alla kvinnor med urinläckage
  • Tillståndet beror på otillräcklig slutningsfunktion i urinröret, antingen till följd av försvagad slutningsmuskel eller försvagad stöttning i blåsbotten, särskilt kring urinröret
  • Födslar kan bidra; östrogenbrist efter övergångsåldern kan försvaga bäckenbotten, nedsjunken livmoder kan förekomma samtidigt som ansträngningsinkontinens
  • Tillståndet kan ge läckage när man hostar, nyser eller gör andra aktiviteter som ökar trycket i magen; det är små mängder urin som läcker
 • Trängningsinkontinens:
  • Utgör 10–15 % av alla kvinnor med urinläckage
  • Orsaken är oftast oklar, men kan uppträda vid urinvägsinfektioner och hos vissa som del av en neurologisk sjukdom
  • Tillståndet ger plötslig och stark känsla av att behöva kissa, som ofta leder till läckage. I de typiska fallen klarar man inte av att avbryta urinstrålen och det tömmer sig en större mängd urin
  • Hos vissa visar tillståndet sig som en stark känsla som förekommer ofta av att behöva kissa, men utan att det uppstår läckage (överaktiv blåsa)
 • Blandinkontinens:
  • Utgör 35–50 % av alla fall, är vanligast hos äldre
  • Är en kombination av typerna ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens
 • Överflödesinkontinens:
  • Läckage vid full blåsa
  • Det "rinner över", droppar jämt och ständigt
  • Diagnosen bekräftas vid undersökning av eventuell kvarvarande urin i blåsan efter vattenkastning (residualurin). Detta görs antingen med ultraljud, så kallad Bladderscan, eller genom att föra in en kateter
 • Överaktiv blåsa:
  • En överaktiv urinblåsa karakteriseras av en stark känsla av att behöva kissa, med eller utan samtidigt urinläckage, oftast med frekventa toalettbesök och behov av att kissa nattetid
 • Urinläckage under graviditeten.

Vad kan man göra själv?

 • Ansträngningsinkontinens:
  • Det är inte visat att minskade dryckesmängder minskar läckageproblemen, så ett normalt vätskeintag rekommenderas
  • Undvik förstoppning
  • Regelbundna toalettbesök med blåstömning vid behov. Det är bra att kissa innan kända ansträngningar som kan ge läckage (såsom dans eller mycket hopp)
  • Övervikt påverkar inkontinensen negativt. Viktminskning rekommenderas. Minskning med 5–10 % hos överviktiga har visat sig kunna halvera graden av läckage
  • Kronisk hosta är ett stort problem. Det är därför viktigt med rökstopp och bra behandling vid astma och bronkit
 • Trängningsinkontinens:
  • Blåsträning: 
   • Börja med en timmes intervall mellan varje toalettbesök, därefter kan längden ökas med 15–30 minuter per vecka upptill att 2–3 timmar intervall är uppnådda
   • Bäckenbottenträning har osäker effekt
 • Minskat vätskeintag:
  • Kan vara aktuellt hos vissa med väldigt stort intag, men som sagt finns det inte visat att minskade dryckesmängder minskar läckageproblem generellt

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och vid framträdande besvär bör vården kontaktas.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Kommer urinläckaget i samband med hostningar, nysningar, löpning, hopp eller andra aktiviteter?
 • Hur ofta sker läckaget?
  • Läcker några droppar 1–2 gånger per månad
  • Läcker några droppar de flesta dagar
  • Läcker några droppar dagligen
  • Läcker större mängder urin minst en gång per vecka
  • Läcker större mängder urin mer sällan än veckovis
 • Sker läckaget endast vid urinvägsinfektion?
 • Besväras du av plötslig och stark känsla av att behöva kissa som kan leda till att en större mängd urin läcker?
 • Hur länge har problemet med urinläckage varat?
  • Några dagar
  • Cirka en vecka
  • Flera veckor
  • Cirka en månad
  • Flera månader
  • Längre än ett halvår
 • Finns det också besvär med läckage av luft och avföring?
  • Ja, luft
  • Ja, avföring
  • Ja, både luft och avföring
  • Nej
 • Har du svårt att tömma blåsan helt?
 • Möjliga orsaker?
  • Urinläckagen uppstod efter barnafödande
  • Livmodern är nedsjuknken (livmoderprolaps)
  • Använder vätskedrivande mediciner
  • Är överviktig
 • Skapar urinläckagen problem i förhållande till nedanstående situationer?
  • Dagligen
  • På arbetet
  • Social samvaro med andra
  • Sexualitet
 • Är sexuallivet som förr?
  • Ja
  • Nej, det är minskat som följd av urinläckget
  • Nej, det har upphört som följd av urinläckget
  • Nej

Undersökningar

 • Ofta görs en gynekologisk undersökning och undersökning av magen:
  • Ibland bedöms urinläckage genom att den som undersöks får hosta liggandes i gynekologiskt läge
 • Eventuellt undersöks om känseln kring ändtarmen- och vaginalöppningen är normal.
 • Andra prover:
  • Undersökning av urinen
  • Enkla blodprover
 • Man kan bli ombedd att föra en lista över hur ofta man kissar.

Remiss

 • Vid utebliven effekt av behandlingsförsök kan remittering ske, exempelvis till en specialist i gynekologi eller urologi.
 • En remiss skickas också vid misstanke om en annan underliggande sjukdom.

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons