Fakta | Gynhälsa

Smärtor i brösten, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är smärtor i brösten?

 • Smärtor i brösten är förhållandevis vanligt. Vanligast förekommer det i åldersgruppen mellan 30 och 50 år.
 • Symtomen ger ofta oro för cancer.
 • Undersökningar har visat att cancer bara undantagsvis leder till smärtor i brösten, och färre än 1 av 200 kvinnor med smärtor i brösten har cancer.

Tips för diagnosen

 • Smärtor som varierar i takt med menstruationscykeln, tyder på att hormonförändringar är orsak till smärtorna.
 • Om smärtorna inte varierar med menstruationen, finner man ofta ingen orsak till smärtorna. Men symtomet går i de allra flesta fall över utan att behandling krävs.

Vad är orsaken till smärtor i brösten?

Vanliga orsaker

 • Hormonrubbningar
  • Typiskt är att brösten är ömma och smärtar före menstruation, och besvären minskar när menstruationen har kommit igång
 • Mjölkstockning:
  • Överfyllda mjölkkörtlar
  • Finns bara hos ammande, eller kvinnor som nyss har slutat amma
  • Det är ömmar och spänner i bröstet, men inga infektionstecken. Du kan ofta känna att ett avgränsat område är "sprängfyllt" med mjölk
 • Bröstinflammation:
  • Förekommer oftast hos kvinnor som ammar eller nyligen har gjort det
  • Uppstår ofta ett par veckor efter förlossningen
  • Ger mjölkstockning, smärtor i bröstet, svullnad och rodnad på huden, feber, frossa, huvudvärk, minskad matlust, varblandad mjölk
 • Hormonpiller:
  • Användning av p-piller eller östrogenpreparat i övergångsåldern kan ge spänning eller smärtor i brösten
 • Psykosociala problem och samlevnadsproblem kan vara en orsak.

Sällsynta orsaker

 • Bröstcancer:
  • Ger sällan smärtor i bröstet
  • Möjliga symtom kan vara vätskeutsöndring från bröstvårtan, eksem på bröstvårtan eller sår på bröstet som inte läker, lokal smärta eller ömhet oberoende av menstruation
 • Godartade knölar i bröstet:
  • Ger vanligen inga smärtor
 • Kärlkramp (angina pectoris):
  • Leder till smärtor bakom brösten, men kan misstolkas
  • Ger smärtor bakom bröstbenet, smärtorna ökar vid fysisk ansträngning och snabb smärtlindring uppstår vid vila

Vad kan du göra själv?

 • Cykliska bröstsmärtor går över av sig självt hos 20–30 % inom tre månader.
 • Icke cykliska bröstsmärtor går över av sig självt hos cirka 50 % av kvinnorna.
 • Om du ammar och har fått mjölkstockning är det viktigt att du tömmer bröstet ordentligt. Det hindrar utveckling av bröstinflammation. Och om det skulle föreligga bröstinflammation så tar barnet inte skada av att dricka infekterad mjölk.

När ska du söka läkarhjälp?

 • Oro för allvarlig sjukdom är en bra orsak till att uppsöka läkare. En grundlig undersökning som bekräftar att inget är fel är också en bra behandling.
 • Mjölkstockning med feber, rodnad och ömt område i ett bröst, bör förhållandevis snabbt komma under läkaruppsikt.

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa dig:

 • Hur länge har du haft problem?
 • Ammar du eller har du nyligen slutat amma?
 • Kan du vara gravid?
 • Beskriv smärtan!
 • Har du några andra sjukdomar?

Läkarundersökningen

 • Läkaren kommer att undersöka bröstet/brösten noga.

Andra undersökningar

 • Behövs sällan.
 • Om det finns en knöl i bröstet med osäker förklaring blir du hänvisad till mammografi, samt eventuellt ultraljudsundersökning. Eventuellt tas det vävnadsprov med en fin nål.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Är endast nödvändigt om läkaren finner en misstänkt knöl.

Annons
Annons
Annons