Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS


Uppdaterad den: 2024-01-12

Annons

Vad är polycystiskt ovariesyndrom, PCOS?

Skillnaden mellan en normal och polycystisk äggstock

Hos cirka 20 procent av kvinnor i fertil ålder är en eller båda äggstockarna fyllda av små cystor som har bildats av äggblåsor. Det kallas för polycystiska ovarier (PCO) vilket betyder "äggstockar med många små cystor". Förändringen kan bara ses vid en ultraljudsundersökning och de flesta har inga symtom.

Om det samtidigt med PCO finns en hormonell rubbning kallas det för polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Hormonrubbningen består i en ökad mängd manligt könshormon (testosteron) och ibland minskad känslighet för det blodsockersänkande hormonet insulin. Cystbildningarna rubbar äggstockarnas funktion och leder till utebliven ägglossning och menstruationsrubbningar.

PCOS drabbar cirka 6–16 procent av kvinnor i fertil ålder. Det är vanligare i vissa familjer, där mamma eller systrar också kan ha PCOS. Tillståndet kan debutera när som helst i fertil ålder men för många sker det redan i sena tonåren.

Annons
Annons

Symtom

Symtom som kan finnas vid PCOS är ökad behåring på kroppen (hirsutism), akne, uteblivna menstruationer eller menstruationer med långa intervall, övervikt och svårighet att bli gravid (infertilitet). Håravfall av "manlig typ" kan också förekomma.

Vid onormal hårväxt, hirsutism, finns utbredd hårväxt på flera ställen på kroppen som skäggväxt, hårväxt mellan brösten, på insidan av låren och från blygdbenet i mittlinjen till naveln.

Menstruationsrubbningarna kan vara långa intervall mellan menstruationer eller helt uteblivna menstruationer. En del med PCOS har dock regelbundna menstruationer.

Många med PCOS är överviktiga och fetman ansamlas främst runt midjan. Viktökningen kommer ofta från cirka 15 års ålder och fram till tidiga 20-årsåldern.

En viktig del av sjukdomsbilden vid PCOS är att det med åren kan utvecklas så kallat metabolt syndrom, som förutom övervikt bland annat innebär höga kolesterolvärden, högt blodtryck och minskad insulinkänslighet. Dessa förändringar är riskfaktorer för att få diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Förutom att behandla symtomen på PCOS är det därför viktigt att sätta in åtgärder som minskar risken för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Orsak

Tillståndet är delvis ärftligt. Dessutom har faktorer under fosterlivet, samt livsstilsfaktorer som bidrar till övervikt, betydelse.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen PCOS kan ställas om minst två av följande symtom kan konstateras:

  • Många små cystor på äggstockarna (PCO) som konstateras vid vaginal ultraljudsundersökning.
  • Menstruationer med långa intervaller eller ingen mens alls.
  • Höga testosteronvärden i blodet. Ökad behåring av manlig typ och akne

För att ställa diagnosen PCOS görs gynekologisk undersökning och gynekologiskt ultraljud. Dessutom tas blodprov för analys av hormoner och för att utesluta andra orsaker till besvären. Vid övervikt kontrolleras också blodtryck, blodsocker och blodfetter. 

Behandling 

Val av behandling beror på var man befinner sig i livet och vad man behöver hjälp med.

Viktnedgång

För många är viktnedgång den enda nödvändiga behandlingen. En viktminskning på 5–10 procent kan bidra till att normalisera menstruationen och att ägglossningen kommer tillbaka. Även hårväxten på kroppen minskar vid viktnedgång. Särskilt betydelsefullt är att viktminskningen minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Det kan vara svårt att gå ner i vikt när man har PCOS. Man kan ibland behöva hjälp av en dietist för att få bra tips om hur man ska äta för att minska i vikt. Viktminskningen bör inte ske snabbt. De viktigaste åtgärderna är regelbunden motion och välbalanserade måltider med mycket grönsaker och mindre fett och socker. Fysisk aktivitet ökar känsligheten för insulin och gör att man mår allmänt bättre om man har PCOS. Därför är det viktigt att vara fysiskt aktiv.

P-piller och gestagen

Kombinerade p-piller (östrogen + gestagen) kan minska ökad behåring. Men det tar ofta 6–12 månader innan effekten märks.

P-piller återställer regelbundna menstruationer och skyddar därmed också mot livmodercancer. Risken för livmodercancer är något ökad vid PCOS om man har få menstruationsblödningar. Minst fyra menstruationer per år eftersträvas.

Om man inte vill eller kan ta p-piller kan regelbundna menstruationer framkallas med gestagen (syntetiskt gulkroppshormon). Tabletter med gestagen kan tas i tablettform i 10–12 dagar var 3:e månad. Hormonspiral skyddar också mot livmodercancer.

Metformin

Metformin är ett läkemedel i tablettform som används vid diabetes. Metformin ges ibland även vid PCOS, särskilt om det finns övervikt eller nedsatt insulinkänslighet. Metformin har också viss effekt på menstruationsrubbningar och kan öka chansen för en lyckad graviditet.

Letrozol

Hos kvinnor med PCOS som har svårt att bli gravida, och där anledningen är uteblivna ägglossningar, rekommenderas letrozol. Letrozol stimulerar ägglossningen.

Prognos

De allra flesta med PCOS blir gravida och föder barn, precis som kvinnor utan PCOS. Men det kan ta längre tid att uppnå graviditet och fler kvinnor med PCOS behöver medicinsk hjälp för att bli gravida.

Kvinnor med PCOS har efter 40 års ålder ökad risk att utveckla:

  • Typ 2-diabetes
  • Högt blodtryck
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Fettlever

Det är därför viktigt att följa upp blodtryck, blodsocker och kolesterol ungefär vartannat till vart tredje år, beroende på allmänt hälsotillstånd och BMI. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.