Fakta | Gynhälsa

Oregelbundna blödningar, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-03-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är oregelbundna blödningar?

 • En normal menstruation är regelbunden, varar i tre till åtta dagar och kommer ungefär var fjärde vecka. Oregelbunden menstruation kallas på fackspråk metrorragi.
 • Alla blödningar från livmodern som kommer utanför den normala menstruationsperioden betecknas som oregelbundna blödningar.

Vem kan få oregelbundna blödningar?

 • Oregelbundna blödningar kan uppstå hos kvinnor i alla åldrar. Men orsaken till blödningarna varierar med åldern.
 • Hormonrubbningar:
  • Hos unga kvinnor är förklaringen ofta övergående hormonrubbningar. I åldersgruppen 15 till 20 år förekommer oregelbunden menstruation hos cirka 20 % av alla kvinnor under loppet av ett år
  • Hormonrubbningar är den dominerande orsaken hos kvinnor som närmar sig övergångsåldern
  • Biverkningar av preventivmedel

Varför blir menstruationen oregelbunden?

 • Menstruationen och ägglossningen styrs av ett samspel mellan hypotalamus och hypofysen i hjärnan och äggstockarna. Det sker med hjälp av hormoner som transporteras via blodbanan mellan organen. Under första perioden av menstruationscykeln producerar äggstockarna östrogen som bygger upp slemhinnan. Efter ägglossningen produceras progesteron, som förbereder den för en eventuell graviditet. Om ingen graviditet kommer till stånd, sjunker progesteronnivån. Detta leder till att livmoderslemhinnan stöts ut i form av en menstruationsblödning. Ägglossningen, som utlöses av hormon från hypofysen, är en förutsättning för regelbundna menstruationer.
 • Det här samspelet är känsligt för störningar utifrån vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Hos unga kvinnor är förklaringen nästan alltid övergående hormonrubbningar. Lite stress kan räcka för att hormonerna ska påverkas och menstruationen bli oregelbunden. Även under åren runt övergångsåldern är hormonrubbningar den dominerande orsaken.
 • Oregelbundna blödningar kan också vara en biverkan av preventivmedel eller ett symtom på sjukdom.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Omoget eller instabilt hormonsystem:
  • De första åren efter att menstruationen har startat är den ofta oregelbunden
  • Förklaringen är att hormonsystemet fortfarande kan vara instabilt; i många fall kan det ta två till tre år innan det stabiliserar sig
 • Stress i någon form:
  • Är en vanlig orsak till hormonrubbningar
  • Examen, kärlekssorg, långa resor, viktnedgång, hård träning är andra faktorer som kan påverka en kvinnas menstruation
 • Övergångsåldern (klimakteriet):
  • Omfattar några år innan menstruationen upphör (menopausen), som i genomsnitt inträffar vid 52 år
  • Typiska symtom är blödningsrubbningar, värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter
 • Biverkan av preventivmedel:
  • Spiral
  • P-piller
  • Minipiller
  • P-spruta
  • P-stav
 • Under graviditet:
  • Blödning under tidig graviditet är inte ovanligt
  • Missfall
  • Utomkvedshavandeskap
 • Inflammation i livmoderhalsen:
  • Beror på infektion med klamydia, gonorré, trichomonas eller herpes
  • Ökade flytningar, ibland småblödningar
 • Akut äggledarinflammation (salpingit):
  • Vanligast hos sexuellt aktiva unga kvinnor
  • Kommer ofta smygande, med värk eller ömhet längst ned i magen, ökade flytningar, blödningsrubbningar och feber
 • Polyp i livmoderhalsen:
  • Ofarligt tillstånd som kan orsaka sporadiska blödningar, särskilt efter samlag
 • Läkemedel:
  • Vissa mediciner och örter kan ge onormala blödningar

Mer sällsynta orsaker

 • Livmodercancer:
  • Drabbar sällan kvinnor under 45 år, vanligen efter menopaus
  • Kan ge oregelbundna blödningar hos kvinnor som fortfarande menstruerar, annars är det typiska att en kvinna får blödningar efter att mensen upphört
 • Livmoderhalscancer:
  • Kan drabba yngre kvinnor
  • Symtom: Flytningar och oregelbundna blödningar samt blödningar vid samlag och vid ansträngning

Vad kan man göra själv?

P-piller och småblödningar

 • Sluta eventuellt med p-piller, men se till att ha ett annat preventivmedel.
 • Eventuellt kan man pröva en annan typ av p-piller. Tala med en läkare eller barnmorska.

När bör man söka vård?

I förhållande till ålder

 • Unga flickor:
  • Innan ägglossning kommit igång kan menstruationerna vara långdragna och mycket rikliga. Något som kan leda till blodbrist
 • Kvinnor i fertil ålder:
  • Tillfälligt oregelbundna menstruationer uppträder hos nästan alla kvinnor någon gång. Flera år före menopaus är det vanligt med oregelbundna blödningar. Ibland blir dessa långdragna och rikliga och då bör man kontakta läkare
 • Kvinnor efter menopaus:
  • En blödning ska alltid tas på allvar och måste undersökas av läkare

I förhållande till blödningstyp

 • Här är några tecken på onormala blödningar, då det kan vara bra att ta kontakt med läkare:
  • Perioder som uppträder oftare än vanligt (färre än 21 dagar mellan perioderna)
  • Perioder som kommer mer sällan än vanligt (mer än 35 dagar mellan perioderna)
  • Kraftigare blödningar än normalt vid menstruationen
  • Blödningar mellan perioderna

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft problem?
 • Hur ofta blöder du?
 • Hur mycket blöder du?
 • Blöder du under eller efter samlag?
 • Har du andra besvär från underlivet?
  • Har du ont?
  • Har du klåda eller sveda i underlivet?
  • Ökade flytningar?
  • Feber?
 • Kan du vara gravid?
 • Vilken typ av preventivmedel använder du?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Använder du mediciner eller örtpreparat?

Undersökningar

 • Allmän kroppsundersökning och gynekologisk undersökning, eventuellt även ultraljud. Ett cellprov från livmoderhalsen tas, och kanske bakterieprover.
 • Hos kvinnor över 45 år kan det vara aktuellt att ta ett cellprov från livmoderhålan för att utesluta livmodercancer.

Remiss

 • Om diagnosen är oklar eller vid misstanke om allvarlig sjukdom blir man remitterad till gynekolog.

Annons
Annons
Annons