Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Myom (muskelknutor i livmodern)

Livmodern kan, förutom under graviditetsperioder, bevara sin form och storlek genom hela livet. Det händer också att den ökar i storlek på grund av att det bildas knutor av muskelceller och bindväv i livmoderväggens muskulatur. Man kallar dem myom, eller helt enkelt muskelknutor. De kan vara flera och ha olika storlek och kan sitta i själva väggen på utsidan eller som en bula inne i livmodern.


Eva Rylander
Uppdaterad den: 2016-10-19
Författare: Eva Rylander, professor emeritus i gynekologi/obstetrik
Uppdaterare: Kristina Gemzell Danielsson, professor och överläkare i gynekologi, Karolinska institutet

Myom (muskelknutor i livmodern)
Annons

Myom förkommer sällan innan 20-årsåldern och diagnosen är vanligast bland kvinnor över 35 år. Myom stannar kvar hela livet - även om de oftast minskar i storlek när menstruationerna upphört - och gör ingen skada, men om de växer kan livmodern efter hand få en ansenlig storlek, som en grapefrukt eller ännu större.

Är du läkare eller sjukvårdspersonal?
Se medicinsk översikt om Myom på NetdoktorPro »

Symtom vid myom

Oavsett var och hur myomen sitter, så är de godartade och oftast ger de inga besvär. Om myomen ger besvär är det vanligaste symtomet att man får rikliga mensblödningar. Ett myom kan också störa och irritera genom sin tyngd, genom att trycka på tarmen, trycka på urinblåsan eller ge upphov till krampliknande smärtor, särskilt vid menstruationer. Myom som sitter i livmoderväggen och buktar in i livmoderhålan kan påverka fertiliteten.

LYSSNA PÅ FREJAPODDEN: Det är inte naturligt att blöda mycket

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Behandling av myom

Myom som inte ger några besvär behöver inte behandlas men i vissa fall kontrolleras. Om man får besvär på grund av myom kan behandling bli aktuell med läkemedel eller med kirurgi beroende på typ av besvär och var myomen sitter och hur stora de är. Rikliga blödningar kan ofta behandlas med hormonspiral.

Läkemedelsbehandling har oftast en väldigt god effekt vid rikliga blödningar men kan också göra att myomen minskar, att operation inte behövs eller att en mindre operation kan vara tillräcklig. Om operation blir aktuellt kan mindre myom som buktar in i livmoderhålan vanligen tas bort med en speciell typ av skrapning som görs via slidan och livmoderhalsen. Vid svårare fall tar man bort hela livmodern och det sker numera ofta via buken med titthålskirurgi eller via slidan.
Annons
Annons

Att bli gravid när man har myom

Om man önskar bli gravid, bör läkaren överväga om myomet är så stort att det kan ge besvär under graviditeten. Om hon misstänker detta, kan det vara skäl att behandla med läkemedel eller operera bort myomet inför en planerad graviditet. Behandling kan också bli aktuell om myomet buktar in i livmoderhålan.


Annons