Fakta | Gynhälsa

Fakta om cystor på äggstockarna

Kvinnans äggstockar (ovarier) har flera funktioner, de utvecklar ägg och de producerar hormoner. Äggstockarna innehåller de omogna äggen, som mognar och utvecklas under kvinnans liv fram till klimakteriet.


Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

 

Varje månad mognar ett ägg, i sällsynta fall två, och lossnar från äggstocken. Ägget tar sig fram till äggledaren, där det befruktas om sädesceller kommer åt.

Den andra funktionen är alltså produktion av kvinnans könshormoner (östrogen).

Annons
Annons

Vid äggutveckling och hormonbildning bildas vätskefyllda hålrum - så kallade folliklar eller cystor. De är alltid godartade och försvinner av sig själva efter en tid. Det kan också bildas fasta knutor, som utvecklas under flera år, som inte försvinner av sig själva.

Hur känns cystor på äggstockarna?

Vattenfyllda cystor som mäter upp till 2-3 centimeter i diameter är normalt förekommande och ger i regel inte alls några besvär. Men blir de mycket stora, kan de ge sig till känna genom smärtor, ömhet vid samlag eller oregelbundna blödningar.

Vilka befinner sig i riskgruppen?

Eftersom utvecklingen av cystor är ett led i äggstockarnas funktion som äggbildare och hormonproducenter utvecklas de vanligen under de år då kvinnan har ägglossning och menstruation.

Annons
Annons

Och, tvärtom, är cystorna ytterst sällsynta bland kvinnor som använder p-piller, som fungerar just genom att dämpa den naturliga äggmognads- och ägglossingsmekanismen. P-piller kan till och med ibland användas för att förhindra utveckling av cystor hos kvinnor som är speciellt benägna för detta.

Hur behandlas cystor på äggstockarna?

Om man upptäcker en vattencysta hos en ung kvinna, gör man vanligen ingenting annat än avvaktar tills cystan försvinner av sig själv. Om den emellertid finns kvar under en längre period och är större än 4-5 centimeter i diameter - eller om man hittar en sådan knuta hos en något äldre kvinna - rekommenderar man s.k. laparoskopi (titthålskirurgi) eller operation för att ta bort cystan och de närmaste delarna av äggstocken. Man kan ta bort hela den ena äggstocken och även delar av den andra utan att detta behöver påverka den nödvändiga hormonproduktionen och menstruationerna.

Man kan alltså tillåta sig att vänta och observera utvecklingen under en viss tid hos en del kvinnor med cystor. Men vid de tillfällen då man uppfattar att cystan blivit större, finns det ingen anledning att vänta med operation.

Elakartade förändringar i äggstockarna har en sämre prognos, men är lyckligtvis sällsynta.


Annons
Annons
Annons