Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Bindvävsknuta i bröstet – fibroadenom


Uppdaterad den: 2020-01-28

Annons

Vad är ett fibroadenom?

Fibroadenom är en godartad tumör i bröstet hos kvinnor. De kan uppstå var som helst i bröstet. Storleken varierar, men är i genomsnitt mellan 1 och 3 cm i diameter. Nio av tio nya knölar i brösten hos kvinnor före övergångsåldern beräknas vara godartade.

Tillståndet uppträder primärt i åldersgruppen 15–30 år. Det finns lite olika uppgifter om hur vanligt det är. Det anges ibland vara lika vanligt som bröstcancer samtidigt som det enligt andra uppgifter anges vara en tredjedel av av detta. Det anges att över 2 % per år får fibroadenom . I cirka 20 % av fallen föreligger flera fibroadenom. Det uppträder oftast i den övre yttre delen av bröstet där också den största mängden bröstvävnad finns.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken är okänd, men hormonella faktorer verkar ha betydelse. De här knutorna uppträder nästan aldrig innan första mensen och förekomsten sjunker kraftigt i övergångsåldern. Fibroadenom definieras idag som en störning i utvecklingen och inte som tidigare som en tumörsjukdom.

Trots att könshormon sannolikt har betydelse för utvecklingen av ett fibroadenom tycks inte tidpunkten för första mensen, antal graviditeter, antal förlossningar och ålder när klimakteriet inträffar ha någon betydelse för utvecklingen. Användning av p-piller antas kunna medföra en klart lägre risk för utveckling av fibroadenom.

Hur utvecklar sig tillståndet?

I ett ungt bröst känns ett fibroadenom som en rund eller ojämn, fast, avgränsad, rörlig svullnad i bröstet. Hos äldre är ett fibroadenom inte lika rörligt då det sitter fast mer i intilliggande vävnad, knutan kan också vara svår att skilja från cancer genom att känna på den. Hos äldre kan fibroadenom i vissa fall, på grund av förkalkningar, kännas som en stenhård tumör.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs oftast genom så kallat trippeltest som innebär att (1) läkaren känner på knutan/förhårdnaden och ställer det i förhållande till patientens ålder, (2) mammografi och eventuellt ultraljud av brösten och (3) finnålspunktion av knutan.

Vid en mammografi kan fibroadenom hos kvinnor i menstruerande ålder ses som en enskild förändring som kan vara svår att skilja från en cysta. Ultraljud används för att skilja mellan cystor och fasta tumörer.

Finnålspunktion innebär att en tunn nål sticks in i knutan för att suga ut vävnad som sedan undersöks i mikroskop. I bland måste punktionen göras om för att få en säker diagnos.

Behandling

Den traditionella behandlingen av fibroadenom var tidigare alltid att ta bort dem, av rädsla för att missa bröstcancer. Behandlingen har dock blivit mer konservativ på grund av den ökade erfarenheten med finnålspunktion och röntgenundersökningar, möjligheten för att knutan tillbakabildas och kosmetiska aspekter. För kvinnor med en genetisk predisposition för bröstcancer krävs extra försiktighet när behandling övervägs. I internationell litteratur har det i vissa fall varnats för en konservativ behandling.

Prognos

Tidigare antogs det att fibroadenom växer med en fördubblingstid på sex till tolv månader och oftast når sin slutliga storlek när de är 1–3 cm i diameter. Nyare studier visar att knutor kan tillbakabildas eller bli mindre hos många. Utveckling av cancer i ett fibroadenom är ytterst sällsynt och det verkar inte finnas något sammanband mellan de två tillstånden.

Forskning har visat att ungefär hälften upplever att knutan tillbakabildas inom loppet av fem år och cirka 70 % efter nio år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.