Fakta | Gynhälsa

Benign (godartad) knöl i bröstet


Publicerad den: 2013-02-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allmänt

Knölar i bröstet hos kvinnor är en vanlig orsak till kontakt med läkare. Bröstet består av mjölkkörtlar, det vill säga körtlar som efter förlossning utvecklas för att producera mjölk. Dessutom finns det olika mängder fettvävnad och bindvävnad. Knölar kan förekomma både i körtelvävnad och i fett- eller bindvävnad. Som i övrigt i kroppen kan det även förekomma knölar i huden, både i ytskiktet och i de djupare hudskikten.

Statistik visar att de allra flesta knölar som upptäcks i brösten är benigna, det vill säga godartade. När kvinnor ändå anmodas att uppsöka läkare när de upptäcker nya knölar i bröstet är det för att bröstcancer är ofta förekommande – framför allt efter 50-årsåldern.

Vad är orsakerna till knölar?

Man känner inte till alla orsaker till att det uppstår benigna knölar eller cancer i bröstet. Men det som är känt är att bröstet är speciellt eftersom det är mycket känsligt för hormonpåverkan. De flesta kvinnor märker att brösten kan svälla något vid tidpunkten för menstruation. Detta beror på att hormonpåverkan leder till ökad vätskemängd i bröstkörtlarna och att bröstkörtlarna utvidgas något. Under den här perioden känns brösten ömma och spända och du kan ofta känna små knölar i körtelvävnaden. Efter menstruation minskar vätskemängden i körtlarna och de kännbara knölarna försvinner. Om körteln inte töms helt på vätska kan du känna en knöl, som är en benign och ofarlig knöl, också under perioden efter menstruation.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hur skiljer man mellan en benign och en malign (cancerartad) knöl?

Det kan vara en svår uppgift och i vissa fall är det inte möjligt utan att man tar röntgenbilder och eventuellt vävnadsprov av knölen. Det finns dock vissa riktlinjer:

  • Hos kvinnor under 25 år är det inte ovanligt med vätskefyllda knölar i körtelvävnaden och det är inte heller ovanligt att hitta knutor/knölar i bindvävnaden. Cancer är mycket ovanligt i den här åldersgruppen.
  • Kvinnor mellan 25 och 35 år kan också få den typ av knölar som förekommer hos de yngsta. Dessutom är det vanligt med körtelsvullnad i samband med amning. Körtelsvullnad kan också förekomma före menstruation och vissa upplever också en lätt mjölkliknande vätskning även när man inte ammar. Cancer är fortfarande mycket ovanligt före 35 års ålder, men läkarna bör göra en bedömning och inte helt bortse från cancer i den här åldersgruppen.
  • Även efter 35 års ålder uppstår det ofta benigna knölar i körtlar eller bindvävnad. Det förekommer även knölar i djupare skikt av huden som kan feltolkas som knölar i körtelvävnaden. Ibland kan läkarna med säkerhet fastslå att knölar är benigna och ofarliga. Men i den här åldersgruppen måste läkarna tänka på möjligheten att det handlar om cancer och vid minsta osäkerhet rekommenderas utredning till dess att diagnosen är säker.
  • Hos kvinnor över 50 år rekommenderas nästan alltid utredning för att få en säker diagnos om en ny knöl i bröstet påvisas.

Vad ska eller kan man göra?

Även om ungefär 9 av 10 nya knölar som upptäcks är benigna är det viktigt att ta detta på allvar. I många fall är fortsatt utredning inte nödvändigt, men ju äldre kvinnan är, desto oftare finns det behov av kompletterande undersökningar. Mammografi används för att identifiera små förändringar och används som hjälpmedel för att skilja mellan benigna och maligna knölar. Ibland ger mammografibilderna inte något säkert svar och då används ofta ultraljud som komplement. Om det påvisas knölar och bilderna inte är 100 % tydliga tas vävnadsprov (biopsi) från knölen för att kunna ställa en helt säker diagnos.

De flesta knölar upptäcks av kvinnan själv vid egenundersökning. Om en benign knöl har påvisats i bröstet är risken för att få cancer senare inte större än för andra kvinnor. Du rekommenderas att fortsätta med egenkontroll och ta förnyad kontakt med läkare om det dyker upp nya knölar eller om den gamla knölen tydligt växer.

Annons
Annons