Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gynhälsa

Bakteriell vaginos - illaluktande flytning från slidan

Bakteriell vaginos är en rubbning av bakteriebalansen i slidan. Nästan 25 procent av kvinnor som söker på abortmottagning har denna rubbning, men bland gravida kvinnor på mödravårdscentralen är frekvensen knappt 10 procent. Varför denna skillnad föreligger är oklart, men kan ha med sexuell aktivitet att göra.


Uppdaterad den: 2016-01-18
Uppdaterare: Eva Rylander, professor emeritus i gynekologi/obstetrik

Annons

Orsaker

Normalt dominerar laktobaciller (mjölksyrebakterier) i slidan och det gör bland annat att miljön där är sur (lågt pH). Därför trivs inte andra bakterier där. Men vid bakteriell vaginos har laktobacillerna trängts bort eller försvunnit helt. Det är oklart varför detta sker, men en orsak skulle kunna vara långvariga behandlingar mot olika infektioner eller mot acne. Laktobaciller liksom sjukdomsframkallade bakterier dör av antibiotika. De kanske har svårt att etablera sig igen i slidan. pH blir högre och tarmbakterier som vanligen finns i mycket små mängder i slidan, kan lättare växa till. Perioder med lös avföring kan underlätta för tarmbakterier att komma in i slidan. Är då laktobacillfloran dålig, kan risk för symtom uppstå. Det finns även ett samband mellan återkommande bakteriell vaginos och många sexpartners.

Symtom

Det vanligaste symtomet är illaluktande flytning. Den är sparsam, salvliknande, vit och lukten påminner om fisk. Lukten är mest framträdande direkt efter menstruationen – men också efter samlag. Många kvinnor upplever en torrhetskänsla i slidan. Ibland kan bakteriell vaginos orsaka sparsamma mellanblödningar. Ibland kan bakteriell vaginos ge sveda och rodnad i slidöppningen (vulva) och det kan göra ont vid samlag.

Diagnos och undersökning

Det går inte att - som vid exempelvis klamydia - skicka ett prov till ett laboratorium med frågeställningen bakteriell vaginos. Däremot kan man ställa diagnosen utifrån kliniska kriterier: bedömning av flytningens utseende och surhetsgrad tillsammans med fynd vid mikroskoperingen av flytningen. Gynekologisk undersökning krävs även för att utesluta allvarligare orsaker till besvären. Bakteriell vaginos förekommer ej sällan tillsammans med sexuellt överförda bakterier och vid uttalade besvär bör man ta odlingsprov för sådana bakterier.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Behandling

Det finns flera produkter på marknaden i form av kräm eller vagitorier att föra in i slidan för att behandla bakteriell vaginos. Om lokalbehandlingen inte hjälper eller om besvären återkommer, kan en viss sorts antibiotika i tablettform hjälpa. Denna antibiotikatyp dödar inte laktobaciller. De flesta kvinnor blir bra redan efter några dagar, men det är vanligt med återfall efter en tid. Ibland krävs längre behandling med både kräm och tabletter tillsammans med mjölksyrebakterier, som kan bidra till att förbättra slidans försvar. Partnerbehandling brukar inte löna sig, men i enstaka fall har man sett positivt resultat för kvinnan om mannen får behandling samtidigt.

Skall bakteriell vaginos räknas som en sexuellt överförd sjukdom? Nej, inte på det traditionella viset. Mannen har inga symtom av bakteriell vaginos, utan tycks bara fungera som en ”transportör” av olika typer av bakterier som kan orsaka bakteriell vaginos. Det finns också andra smittvägar av vaginosen än rent sexuella.

Särskilda och/eller förebyggande råd

Det finns inga helt entydiga råd att ge. Det finns inget samband mellan överdriven underlivshygien (tvätt) och vaginos, men byte av sexpartner ökar påtaglig risken för att få bakteriell vaginos.

Annons
Annons

Annons