Nyhet | Gynhälsa

Kunskapsbrist om vestibulit inom vården

Allt fler diagnostiseras med vestibulit och mörkertalet torde vara stort, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Det gör det inte enklare att kunskapen om vestibulit och långvarig vulvasmärta är begränsad inom vården. “Flera patienter har i intervjuer påtalat att de trots många vårdbesök fått felaktiga diagnoser och felaktig behandling”, säger Hanna Mühlrad, utredare vid Socialstyrelsen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-06-08
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Kunskapsbrist om vestibulit inom vården
Annons

I en ny kartläggning som Socialstyrelsen har gjort framkommer det att antalet som får diagnosen vestibulit har fördubblades mellan 2006 och 2016.

– Det kan bero på en reell ökning men också på bättre rapportering och att fler söker vård för sina besvär, säger Hanna Mühlrad, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar kartläggningen att det saknas en enhetlig diagnossättning för vestibulit, vilket gör att det är svårt att fastställa en exakt förekomst. Under perioden 2001 till 2016 vårdades närmare 9 000 kvinnor inom den specialiserade öppenvården och slutenvården för vestibulit. Inkluderar man även med samlagssmärta, vaginism och andra relevanta diagnoser stiger siffran på cirka 54 000.

Annons
Annons

Hanna Mühlrad menar att det troligen finns ett stort mörkertal i registreringen då besök vid ungdomsmottagningar, primärvård eller hos barnmorska inte räknas med i några register.

– Dessutom kan det begränsade kunskapsläget om vestibulit bidra till en underrapportering, säger hon.

Om vestibulit

  • Vestibulit, också kallat lokaliserad provocerad vulvodyni, är en smärtsjukdom som innebär en intensiv smärta i slidöppningen. Orsakerna till vestibulit är till stora delar okända.
  • Socialstyrelsens kartläggning visar att antalet vårdbesök för vestibulit, vulvasmärta och/eller samlagssmärta för kvinnor 15-44 år har ökat mellan 2001 och 2016. Av de registrerade fallen vårdas majoriteten för första gången mellan 18 och 28 år.
  • Vestibulit innebär risk för samsjuklighet till exempel med andra smärtsjukdomar, psykisk ohälsa och återkommande svampinfektioner samt kan ha en negativ inverkan på fertilitet och öka risken för allvarliga bristningar vid förlossning.
  • Vården vid vestibulit kan bestå av smärtbehandling av slemhinnan, rehabilitering av bäckenbottenmuskulaturen och psykosexuellt omhändertagande.

Källa: Socialstyrelsen

Fel diagnos och behandling

Patienter vittnar om felaktig vård och problem med attityder vid vestibulit.

Annons
Annons

– Flera patienter har i intervjuer påtalat att de trots många vårdbesök fått felaktiga diagnoser och felaktig behandling. Patienter upplever att de inte blir trodda när de kontaktar vården eller att deras smärta normaliseras, säger Hanna Mühlrad.

Hon förklarar att patienter beskriver det som en stigmatiserande sjukdom eftersom den rör tabubelagda frågor kring kvinnlig sexualitet.

Öka kunskapen om vestibulit

Den rådande kunskapsbristen om sjukdomen, både bland vårdpersonal och patienter, har bidragit till stora skillnader i vården över landet. Till exempel har cirka hälften av landstingen särskilda vulvamottagningar.

– Vad skillnaderna beror på framgår inte, men det skulle kunna bero på olikheter i registrering, diagnostisering, tillgång till vård eller benägenhet att söka vård, säger Hanna Mühlrad.

Socialstyrelsen framhåller bland annat att informationen till patientgruppen behöver stärkas och de ser över möjligheten att vårdpersonal ska få tillgång till kunskapsstöd för patienter med vestibulit.

 

    Källor

  • Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/nykartlaggningvisarpabristandekunskapomvestibulitinomvarden

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu