Fråga Doktorn

Fråga   Kvinnlig hälsa

Fråga: Myom - när behöver det opereras?

Jag har fått veta att jag har ett myom inuti min livmoder, 52 mm i diameter. Har förstått att myom ökar risken för missfall vid graviditet, och att stora myom bör opereras bort. Stämmer det?

När räknas ett myom som så stort att det bör opereras? (dvs bör jag operera). Jag vill bli gravid inom några få år. Någon sa att vid en sådan här operation finns en risk att man kan bli steril. Stämmer det? Hur stor är den risken?

Om jag mäter risken för missfall om jag behåller myomet, mot risken för att en operation kan göra mig steril, vad borde jag då komma fram till - operera eller inte?

Har också hört att efter en sådan operation bör man vänta upp till två år med att bli gravid för att det ska läka ordentligt först. Stämmer det? Om inte, hur lång tid bör gå efter operation?

Svar:

Om ditt myom sitter i livmoderhålan så är det en effektiv åtgärd att få det bortopererat. Med hjälp av så kallad titthålskirurgi kan man inspektera livmoderhålan invändigt och ta bort myom som sitter inuti livmodern.

Efter sådana operationer minskar till exempel risken för missfall vid efterföljande graviditet med >50 %. Det finns däremot inga tydliga resultat angående vilken betydelse det har att operera bort små myom som sitter i själva livmoderväggen. Myom ger en stelare livmodervägg vilket kan påverka spermietransport och komprimera äggledarnas förbindelse med livmoderhålan. Det är effektivt att operera myom inuti livmodern eftersom >50 % blir gravida efter operationen om myomet var enda fyndet vid barnlöshetsutredningen.

Det viktigaste att kontrollera är i vad mån ett myom ökar i storlek. Myom som gradvis växer bör man ta bort för att förvissa sig om att de inte innehåller cellförändringar. Det är väldigt sällan som operation av myom leder till sterilitet. Vid operation av myom finns en mycket liten risk att man skall få så stor blödning att man tvingas operera bort livmodern. Det är dock ytterst sällan så sker. Risken för att få missfall med ett myom kvar inuti livmodern är mycket större än att en komplikation skulle uppstå när man opererar bort det.

När man opererat bort ett myom som utbreder sig genom större delen av livmoderväggen, bör man efteråt vänta i c:a 3 månader med att försöka bli gravid. Detta för att livmoderväggen skall hinna läka och senare hålla för den belastning en växande graviditet utgör. Om man tar bort ett myom som sitter på en stjälk inuti livmodern behöver man inte vänta lika länge.

Du kan läsa mer om myom här »Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons