Fråga Doktorn

Fråga   Kvinnlig hälsa

Fråga: Hur behandlas myom i livmodern?

Jag har problem nu med blödningarna som tycks bero på hur ofta jag tar Activelle. Vid en nyligen genomförd skrapning konstaterades det att den långvariga användningen av östrogen har givit mig en blodfylld livmoder som också innehåller ett myom. Vad är normala behandlingen av ett myom i min ålder? Jag har mått utomordentligt bra med östrogenbehandlingen som jag begynnte vid 45-års ålder. Jag skyller mitt jämna humör på östrogenets biverkningar. Jsag har sluppit psykofarmaca under alla år. Jag har inget bresvär eller begynnande bröscancer.

Nu har jag bara bekymmer med en blödade livmoder till och från samtidigt som jag är livrädd att avsluta min östrogenbehandling. De nya plåstren som jag använt har förändrat karaktär och gav mig viktuppgång. Tillverkningen av den gamla sorten upphörde, och ersattes av dem jag ovan benämnt som nya. Tyvärr har jag glömt vad plåstren hette bpåde de gamla och de nya men jag vet att jag tog en dos om 50 microgram per vecka. Kan det vara riktigt? Nu har jag ett myom indirekt orsakat av långvarig användning av östrogenplåster. Eller??? Vad gör jag om jag svarar med dagliga blödningar på activellebehandlingen.

När jag slutar med östrogen vad händer då i min kropp? Är det gulkroppshormonet som är bra för nerverna eller är det östrogenet? Jag går under behandling hos läkare för myomet men jag vill veta mera om östrogenets biverkningar i form av ett lugnare själv. Och vad händer i mitt psyke om jag inte har det kvar?

Svar:

Svar:
Jag skall försöka bena upp Din fråga i de många delfrågor, som Du ställer:
1. Du skriver att blödningarna "tycks" bero på hur ofta Du tar Activelle. Activelle är ett kombinationspreparat (östrogen plus gestagen i varje tablett) för kontinuerligt bruk. Du skall alltså inte göra några uppehåll utan äta det vare dag (helst var 24.e timme) månad efter månad.

2. Varken "östrogen enbart" eller kombinationen "östrogen plus gestagen dagligen" ger en "blodfylld livmoder".

3. Myom är den vanligaste orsaken till oregelbundna och framförallt stora blödningar. Dessa är svårt att "rå på" med hormonbehandling.

4. Den normala behandlingen för myom är att ta bort livmoderkroppen, hysterektomi.

5. En av östrogenets positiva effekter är att ge ett "jämnt humör". Detta är en positiv verkan, inte en biverkan.

6. Du talar om att Du tar Activelle men också att Du tar "nya plåster". Detta är tyvärr omöjligt att förstå och därför inte möjligt att ge några råd om.

7. Myom är inte en effekt av östrogenbehandling. Befintliga myom kan däremot växa sig större av östrogentillförsel.

8. Det förefaller uppenbart att Du inte skall sluta med "östrogenbehandling". Jag sätter det inom citationstecken eftersom Du uppenbarligen har tagit en kombinerad östrogen-gestagen behandling och inte en östrogenbehandling. Mitt råd är att Du skall genomgå en livmoderborttagande operation och sedan ta enbart östrogen (utan gestagen-tillägg).

9. Gulkroppshormon (syntetiskt gestagen i Ditt fall) ger tendens till depression, vattenansamling i kroppen och viktuppgång). Östrogen har inte några sådana biverkningar.

10. Du säger att du går under "behandling för myom". Den enda behandlingen av myom är hysterektomi!

11. Vad som händer i Ditt psyke om Du slutar med östrogen går inte att förutse. Du berättar ju heller inte hur gammal Du är, vilket för den frågeställningen har stor betydelse. Men mitt råd står kvar: Genomgå hysterektomi och fortsätt med enbart östrogen.

Med Vänliga Hälsningar

Ingemar Joelsson, professor, gynekologi

Läs gärna mer om myom här »Annons