Fråga Doktorn

Fråga   Kvinnlig hälsa

Fråga: Är det farligt att ta cellprov oftare än vart tredje år?

Hej. Jag går nu till en gynekolog som tycker att man ska ta cellprov varje år. Men jag har hört på annat håll att det inte är bra att ta cellprov för ofta. Stämmer det?

Svar:

Hej!
Tanken med regelbundna cellprov är ju att man skall kunna upptäcka cellförändringar, som på sikt kan gå från I till II till III till cancer. I de länder som har regelbunden provtagning har man lyckats få ned livmoderhalscancern, vilket gör att man måste betrakta dessa rutinprover som viktiga och framgångsrika.

Det har visat sig att säkerheten med årliga kontroller inte ökar på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med kontroller var tredje år, eftersom utvecklingen i regel är långsam.

Det är helt ofarligt att ta prov oftare, men säkerheten ökar alltså inte i ett program som skall gå ut till hela den kvinnliga befolkningen och som därför är kostsam för samhället. Därför rekommenderas i Sverige generellt kontroll var tredje år om man inte tidigare haft cellförändringar.

Med Vänliga Hälsningar

Roland Strand, Gynekolog och förlossningsläkareAnnons