Undersökning | Kvinnlig hälsa

Mammografi

Mammografi är en undersökning där man undersöker brösten. Den görs med ett speciellt röntgenstativ, och man kan med denna undersökning avgöra om det finns cystor eller tumörer i brösten.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Per Schuwert, leg sjukhusfysiker, röntgen, Stockholm

Annons

Mammografi görs med ett speciellt röntgenstativ antingen med analog (film) eller digitalt (så kallad CCD, charged coupled detection - teknik).

Båda ger mycket låga stråldoser, storleksordning tandröntgen (0.1 – 0.2 milliSiewert) som kan jämföras med den naturliga bakgrundsstrålningen 5 milliSiewert /år.

Själva undersökningen utgörs av 2-4 bilder i olika vinklar med mjukröntgen 25-30 Kilovolt. Detta för att upptäcka små skillnader i mjukvävnader och den fibrösa stödvävnaden. Film används fortfarande eftersom detaljskärpan fortfarande är bättre än den digitala bilden.

Annons
Annons

För att öka kontrast och bildkvalitén pressas bröstet samman av en plastplatta. Några patienter kan känna obehag men det gäller att ingen rörelse av bröstet får ske under bildtagningen. Dessa så kallade rörelse-artifakter kan sudda ut bildinformationen så att de minsta detaljerna kan missas. För att säkerställa diagnoserna tittar två eller fler läkare på samma bilder efter varandra. Man letar efter så kallade kalcifikationer, submillimeter stora kalciumconcentrat som anses vara en orsak till en tumörtillväxt.

Nya metoder har börjat användas såsom tomosyntes, Full Field Digital Mammograpy FFDM (digital överlagring av bilder tagna från olika vinklar) som ökar möjligheterna att se ännu mindre förändringar än med konventionell teknik.

Ytterligare kan så kallad molekylär avbildning (inmärkning med isotoper) öka möjligheterna att finna små förändringar i den täta stödvävnaden som inte skulle ha upptäckts med vanlig mammografi.

Annons
Annons

Screening

Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas rutinmässigt till en undersökning som kan göras på de flesta sjukhus och vissa privatalternativ.

Statistiskt finner man generellt cirka fem misstänkta fall per 1 000 undersökningar men det ökar med åldern:

30 år: 1 på 2500
40 år: 1 på 217
50 år: 1 på 50
60 år: 1 på 25
70 år: 1 på 14

Antal nya fall av bröstcancer är cirka 7 000/år.

Mammografi och graviditet

Socialstyrelsen avråder från mammografi under graviditeten men det finns alternativ som ultraljud och MRI (Magnetic Resonance Imaging). Ultraljud har idag en hög bildkvalitet och är enkel att utföra, cirka 15 minuter. MRI är en mer omfattande undersökning som med förberedelser kan ta upp mot 35-30 minuter. Rent strålskyddsmässigt är dosen från mammografi mycket låg och de flesta mammografer har ett strålskydd under undersökningsbordet där bröstet är ovanpå placerat. Som en extra åtgärd vid akuta fall kan man täcka magen med ett blyförkläde som reducerar dosen till microSiewert – 1000 gånger läge än den naturliga bakstrålningen (en miljondels Siewert). En milliSiewert ökar risken för framtida cancer med 0,005 procent.

De flesta diagnoser görs med planröntgen (två dimensioner) men flersystem med tre dimensioner (tomosyntes) börjar installeras.

Historik

Allmän screening infördes i Sverige för cirka 20 år sedan och därmed var vi bland de första europeiska länder som införde detta. I USA började man redan 1975 med mammografi, ofta privata inititav som till exempel Prof John Cameron , Medical Physics Department, UW, Madison, USA.

Det tog lång tid innan det blev accepterat av myndigheterna, både i USA och Sverige (eg EU). Idag finns screening i EU som helhet.

Källor:

American National Cancer Institute, NCI
Cancerfondsrapporten 2007
ICRU 1991 (International commission on radiological units)

Dr D Rholes Mayo Clinics, Minnapolis&nbsp 2010


Annons
Annons