Ögonlocksplastik

Ögonlocksplastiker tillhör de vanligare operationerna inom den kosmetiska kirurgin – hos både män och kvinnor. Patienter kan uppleva en tyngdkänsla av för mycket hud på ögonlocken och kan, vid ett stort hudöverskott, också få ett inskränkt synfält.

20130213104055
Uppdaterad den: 2011-05-02
Författare: Gabriella Sellman, specialist i plastikkirurgi, Plastikkirurgguppen

Annons

Vid för mycket hud och fett i de undre ögonlocken kan patienten uppleva ”påsbildning”. Både de övre och de undre ögonlocken (”påsarna” under ögonen) kan opereras samtidigt eller var för sig och operationen kan vid behov kombineras med till exempel ansiktslyftning eller pannlyft. Vid smårynkighet på de undre ögonlocken kan istället en laserbehandling övervägas.

Kirurgiska metoder

Operation av de övre ögonlocken kan göras både i lokalbedövning och i lätt narkos, medan nedre ögonlocksplastik vanligen utförs i lätt narkos, då det är en mer omfattande operation. En övre ögonlocksoperation tar cirka fyrtiofem minuter och en undre ögonlocksoperation kan ta upp till en timme. Efter några timmars vila kan patienten åka hem. Ofta används kylglasögon direkt efter operationen och möjligen även några dagar efter operationen för att minska svullnaden och blåmärkena.

Genomförande

Vid en övre ögonlocksoperation avlägsnas överflödig hud och fett och ibland tas också en strimma av den underliggande muskulaturen bort för att markera vecket ovanför ögat. Snitten läggs i de naturliga vecken på övre ögonlocken och sys ihop med en nylontråd.

Annons
Annons

Vid en undre ögonlocksplastik kan snittet antingen läggas i slemhinnan på insidan av undre ögonlocken och fettvävnad tas bort på det sättet, så kallad transkonjunktival fettextirpation. Snittet behöver inte sys. 

Om det däremot finns både ett fett- och ett hudöverskott läggs ett snitt precis under fransarna på undre ögonlocken och hud, fett och möjligen en strimma av muskulaturen avlägsnas. I vissa fall kan fettet förskjutas nedåt över benkanten (transponeras) istället för att tas bort. Ofta sträcks den undre ögonlockskanten upp och fästs med ett stygn i yttre ögonvrån (kantopexi) för att motverka att huden på undre ögonlocken ”hänger ner sig” efter operationen.  Snitten sys på samma sätt som på de övre ögonlocksplastikerna.

Efterförlopp

Smärtan är mycket måttlig efter en ögonlocksoperation. Patienten kan åka hem samma dag som operationen gjorts och gärna använda kylglasögonen de närmaste dagarna efter operationen för att minska blåmärken och svullnad (ibland kan svullnaden bli kraftig). Det är också rekommendabelt att sova med huvudet relativt högt under den första veckan för att ytterligare minska svullnaden. Stygnen tas bort efter fyra till sex dagar.

Annons
Annons

Blåmärkena brukar avta successivt inom en dryg vecka, och de flesta kan då återgå till arbetet. Det går bra att sminka över blåmärkena efter en till två veckor. Träning bör inte återupptas innan samtliga blåmärken har försvunnit.

Risker och komplikationer

Riskerna för blödning eller infektion vid ögonlocksplastiker är generellt små. Vid undre ögonlocksplastik finns en risk att undre ögonlocket dras nedåt om patienten har dålig elasticitet i huden. Kontroll med så kallat ”snaptest” bör göras före operationen för att utesluta dålig elasticitet. Det är också viktig, framför allt vid undre ögonlocksplastik, att undvika att ta bort för mycket hud, eftersom det i värsta fall kan leda till en neddragning av undre ögonlocken (ektropion) och kräva en korrigerande operation.

Kriterier för ersättning

Priserna för ögonlocksoperationer varierar mellan olika kliniker och är också beroende på om operation görs av två eller fyra ögonlock vid samma tillfälle. Kostnaden för en övre ögonlocksoperation är mellan 13 000 – 18 000 kronor och för de undre ögonlocken mellan 15 000 – 20 000 kronor. Om alla fyra ögonlocken opereras samtidigt är kostnaden mellan 25 000 – 30 000 kronor.

Råd och tips

Det är mycket viktigt att berätta om du har någon sjukdom när du träffar din plastikkirurg på en konsultation. Alla operationer innebär risk för komplikationer och det är därför viktigt att veta om patienten har en ökad risk för exempelvis torra ögon, sköldkörtelsjukdomar, vissa ögonsjukdomar, blödningstendens (exempelvis vid användning av blodförtunnande medicin), diabetes eller hjärt-kärlsjukdom, eftersom det kan påverka möjligheten att genomföra den planerade operationen.

Avstå från läkemedel som acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl, Magnecyl), ibuprofen (Ipren) och E-vitamin en till två veckor före operation för att undvika en ökad blödningsrisk. Undvik att använda kontaktlinser i minst 14 dagar efter en ögonlocksoperation.


Annons
Annons
Annons