Olika typer av bukplastik

Män och kvinnor har generellt sett olika fettfördelning. Hos män är fettvävnaden ofta lokaliserad innanför bukväggen, mellan tarmarna, medan fettet hos kvinnor oftare sitter utanför bukväggen nertill på magen och på höfterna.


20130213104055
Uppdaterad den: 2011-05-02
Författare: Gabriella Sellman, specialist i plastikkirurgi, Plastikkirurgguppen

Annons

Det fett som sitter inne bland tarmarna kan man inte komma åt via en operation, för detta krävs istället främst livsstilsåtgärder, som kostförändringar och ökad fysisk aktivitet. Däremot kan det fett- och hudöverskott som sitter utanför bukväggen tas bort med en så kallad bukplastik. Den vanligaste anledningen till att en man önskar genomgå en bukplastik är en önskan om viktnedgång medan det för kvinnor även kan handla om att åtgärda huden efter genomgången graviditet.

Tre typer av bukplastik

”Liten/modifierad bukplastik” innebär att man skär bort det hud- och fettöverskott som finns nedanför naveln. Naveln lämnas orörd. Ingreppet kombineras ofta med fettsugning ut mot höfterna. Snittet placeras i övre delen av det hårbärande området och ut mot höfterna. Det blir kortare än vid en stor bukplastik.

”Stor/full bukplastik” innebär att naveln skärs ut och att allt hudöverskott, både ovanför och nedanför naveln tas bort. Den raka bukmuskulaturen sträcks och sys ihop i medellinjen och naveln sys in på en ny position. Operationen kombineras med en fettsugning i midjan och ut mot höfterna för att förbättra formen på magen. Snittet sitter på samma ställe som vid en liten bukplastik men är längre.

Annons
Annons

Cirkumferent bukplastik (”lower body lift”) innebär att överskottshud skärs bort runt hela kroppen. Denna operation är vanligare för den som gått ner mycket i vikt, antingen genom livsstilsförändring eller genom magsäcksoperation. Det hud- och fettöverskott som sitter på sidorna får man bäst bort med denna metod. På magen görs en stor bukplastik med navelförflyttning och sedan förlängs snittet över höftkammarna till ryggsidan där hudöverskottet på höfterna och ryggen tas bort genom ett ”måsvingeformat” snitt.

Genomförande

Bukplastik är ett stort kirurgiskt ingrepp och som alltid görs i narkos i kombination med lokalbedövningsmedel. Operationstiden varierar mellan två till tre timmar och ibland ända upp till sex timmar, beroende på vilken typ av bukplastik som görs. Om magen ”putar” beror det ofta på att musklerna glidit isär, vanligtvis på grund av tidigare graviditet. Då görs en uppsträckning av den raka bukmuskulaturen som sys ihop för att ge ökad stabilitet åt bukväggen. Om det finns ett fettöverskott på magen görs också fettsugning innan hudöverskottet skärs bort.

Vid en liten bukplastik läggs vanligtvis ett dränage (en plastslang genom vilken blodet kan rinna ut), vid en stor bukplastik läggs två dränage och vid en cirkumferent bukplastik läggs fyra dränage. Dränagen sitter vanligtvis i ett till två dygn efter operationen. Vid cirkumferenta bukplastiker kan dränagen behöva sitta kvar i mer än en vecka.

Annons
Annons

Efterförlopp

Alla patienter som gör en bukplastik sover över en till två nätter på kliniken. Behandling ges med antibiotika, smärtstillande och proppförebyggande medicin vilket också skrivs ut till patienten vid hemgång. Stygnen tas bort efter cirka två veckor.

I efterförloppet används en gördel som patienten ska ha på sig dygnet runt i två till tre veckor, och därefter dagtid i ytterligare tre till fyra veckor, för att minska svullnaden. 

De flesta patienter tycker att smärtan är kraftig första veckan och att magen känns svullen och öm. De första dagarna kan patienten behöva gå litet framåtböjd på grund av att huden stramar men kan sedan räta upp sig. Därefter känner sig de flesta patienter betydligt piggare och de flesta kan börja arbeta igen efter två till tre veckor. Tunga lyft bör undvikas i minst tre veckor. 

Allmän träning kan återupptas efter cirka sex veckor, men träning av magmuskulaturen (sit-ups) bör vänta tills det gått tre månader.

Risker och komplikationer

Vid alla operationer finns risk för blödning. Det förebyggs genom att patienter undviker att ta medel som kan öka blödningstendensen två veckor före operationen, till exempel acetylsalicylsyra (Magnecyl, Bamyl, Treo), ibuprofen (Ipren) och E-vitamin.

Om patienten vet med sig att han eller hon haft blödningar i samband med tidigare operationer kan en utredning göras före operationen.

Dessutom används dränage efter operationen för att evakuera blod och vävnadsvätska. Om en sårvätska bildas under huden efter att dränagen tagits bort kallas det serom. Om mängden är liten absorberas den av kroppen, om mängden är större kan den behöva sugas ut genom en punktion.

Infektioner är ovanliga, men kan förekomma. Alla patienter får antibiotika i förebyggande syfte. Det är också viktigt att inte röka två veckor före och efter operationen för att minska infektionsrisken.

Det finns en liten risk för blodpropp i samband med bukplastik. Risken ökar med stigande ålder, övervikt, lång operationstid samt är beroende av hur lång tid det tar för patienten att komma igång efter operationen. Det vanligaste symtomet vid blodpropp är att en av vaderna svullnar upp och ömmar och/eller så kan hastig andnöd uppstå. Det är då mycket viktigt att omedelbart kontakta klinken för behandling. I princip alla patienter som gör en bukplastik får förebyggande medicin mot blodpropp.

Området närmast snittet längst ned på magen kan ha en försämrad blodcirkulation direkt efter operationen. Detta kan innebära risk för att små delar av huden inte överlever, så kallad hudnekros, vilket kan ta flera veckor att läka. Det kan åtgärdas med en ärrkorrektion efter cirka sex månader.

Det blir alltid permanenta ärr vid operation. Genom god kirurgisk teknik, och genom att tejpa ärren i sex månader efter operationen åstadkoms de bästa ärren. Vissa patienter bildar trots detta större ärr, så kallade hypertrofiska ärr. Även dessa kan vanligtvis korrigeras efter sex månader.

Alla patienter som gör en bukplastik får en känselnedsättning i området ovanför ärret. Vanligtvis kommer känseln tillbaka under första året, men en liten känselnedsättning kan bestå.

Kriterier för ersättning

Priset för en bukplastik varierar mellan olika kliniker och är också beroende av vilket av ingreppen som ska göras. Hur många nätters övernattning som behövs påverkar också slutsumman. Kostnaden ligger omkring 32 000 – 40 000 kronor för en liten bukplastik, 45 000 – 60 000 kronor för en stor bukplastik och omkring 85 000 – 100 000 kronor för en cirkumferent bukplastik.

Råd och tips

Det är viktigt att berätta om du har någon sjukdom när du träffar din plastikkirurg på en konsultation. Alla operationer innebär risk för komplikationer och det är därför viktigt att veta om patienten har ökad risk för exempelvis blödning eller proppbildning, eller har diabetes eller hjärtsjukdom, eftersom det kan påverka möjligheten att göra den planerade operationen.

För att optimera dina förutsättningar till ett bra resultat är det rekommendabelt att minska i vikt före en operation om du har kraftig övervikt. Du bör också avstå från att röka minst två veckor före och efter en operation, eftersom rökning kan ge upphov till fördröjd sårläkning och öka risken för infektion.


Annons
Annons
Annons