Ansiktslyftning

Ansiktslyftning eller ”facelift” är en av de vanligaste operationerna inom den estetiska kirurgin. När ansiktet åldras försvinner en del av underhudsfettet samtidigt som en del av fettet glider nedåt och tynger nedre delen av ansiktet.

20130213104055
Uppdaterad den: 2011-05-02
Författare: Gabriella Sellman, specialist i plastikkirurgi, Plastikkirurgguppen

Annons

Elasticiteten i huden minskar, vilket ger upphov till rynkor och fördjupade veck, till exempel djupa nasolabialveck (veck mellan näsa och mun). Muskulaturen förslappas, vilket framför allt påverkar formen på halsen och käklinjen. Orsakerna till denna utveckling är många, exempelvis gravitation, ärftlighet, kraftigt solande och rökning.

En ansiktslyftning syftar till att återskapa ett mer ”ungdomligt” utseende genom att sträcka huden och underliggande vävnad i ansiktet. Hudöverskottet tas bort och det slutliga resultatet innebär minskade nasolabialveck, minskad hängighet i kind och käklinje och en stramare hud på halsen. Ingreppet kombineras vanligtvis med fettsugning under hakan och kan också vid behov kombineras med pannlyft eller ögonlocksplastik.

Kirurgiska metoder

Det finns många olika tekniker för ansiktslyftningar. Antingen görs en hel ansiktslyftning eller ett mer begränsat ingrepp i mellanansiktet, ett så kallat MACS-lift (Minimal Access Cranial Suspension) eller ett mellanansikteslyft via munnen. Effekten på halsens hud är inte lika stor vid ett ingrepp enbart i mellanansiktet. Vilken metod som används beror i första hand på patientens behov, vilket diskuteras i samband med läkarkonsultationen. Vid samliga dessa metoder görs operationen i flera skikt, det vill säga uppsträckning sker både av ”SMAS” (underliggande bindvävshinna/muskel) och huden. Den operation som kallas ”mini-lift” eller ”French-lift” sträcker enbart huden och ger inte samma hållbarhet av resultatet, och beskrivs därför inte närmare.

Annons
Annons

Genomförande

Operationen görs i narkos i kombination med lokalbedövning och tar mellan två till fyra timmar. Vid en hel ansiktslyftning läggs snitten strax innanför hårfästet vid tinningen, och fortsätter i en naturlig linje framför och runt örat, upp bakom örat och in i hårfästet. Hur långt ärret blir i håret i nacken beror på hur mycket hud på halsen som behöver tas bort. Huden med underliggande fett lossas i ansiktet och på halsen från SMAS (underliggande bindvävshinna/muskel) och en uppsträckning av SMAS görs, som sedan sys till sin nya stramare position. Fettkudden under hakan fettsugs. Slutligen sträcks huden uppåt-bakåt och hudöverskotten tas bort. Snitten sys med stygn i flera lager. I vissa fall inläggs en plastslang för dränage.

Vid ett MACS-lift går ärren inte på baksidan av öronen eller in i håret i nacken, utan avslutas vid örsnibbarna. Även vid denna operation åstadkoms en uppsträckning av muskulaturen genom att stygn fästs i den underliggande vävnaden och lyfts uppåt i vertikal riktning. Därefter tas hudöverskottet bort, huden sträcks uppåt-bakåt och de kortare snitten sys på samma sätt som vid en hel ansiktslyftning.

Vid ett så kallat endoskopiskt mellanansikteslyft läggs snitten inne i munnen samt i håret vid tinningarna och blir därmed inte synliga i ansiktet. Effekten blir större över okbenspartiet och i tinningregionen men mindre över käklinjen och halsen. En vertikal lyftning av vävnaden görs vilket innebär att okbenspartiet framhävs. Ögonlocken kan också se mindre ”påsiga” ut. Vid denna typ av operation används ofta ett resorberbart (självupplösande) material för att hålla vävnaden på plats under de första månaderna. Snitten i munnen sys också med stygn som löser upp sig själva och i tinningarna används staplers (häftklamrar).

Annons
Annons

Efterförlopp

Patienter övernattar en till två nätter efter operation, och rekommenderas därefter högläge under huvudet på natten för att minska svullnaden. Om patienten fått en dränageslang tas den bort innan patienten åker hem. Smärtan efter en ansiktslyftning är måttlig och behandlas med vanliga smärtstillande tabletter. Stygnen kring öronen tas bort efter en knapp vecka.

Övriga stygn och häftklamrar tas bort efter tolv till fjorton dagar. En konvalescens, innan arbete kan återupptas, på två till fyra veckor brukar anses normal och motion kan återupptas efter cirka fem veckor.

Risker och komplikationer De vanligaste komplikationerna är blåmärken och svullnad. Blödningar kan förekomma. Risken är cirka en på hundra och kan kräva att blodansamlingen tas bort av operatören. Vanligtvis rinner dock blodet ut via dränaget.

Infektioner är ovanliga men risken ökar för patienter med diabetes, åderförkalkning eller för patienter som röker. I vissa fall ges antibiotika efter operation och till de patienter som opererats i munnen rekommenderas munsköljning med Hibitane Dental.

Även risk för dålig sårläkning och små sår i anslutning till snitten är vanligare hos rökare och patienter med diabetes eller åderförkalkning. Detta kan i sin tur leda till breddökade ärr som kan behöva korrigeras senare.

Påverkan eller skada på ansiktsnervens grenar är sällsynt. Det kan innebära oförmåga att röra vissa av ansiktets muskler och en ansiktsassymetri. Skadan är vanligtvis tillfällig och försvinner inom tre till sex månader. Även örats känselnerv kan påverkas, vilket kan innebära känselnedsättning i örsnibben. Också denna skada brukar försvinna inom sex månader.

Kriterier för ersättning

Priset för en ansiktslyftning varierar mellan olika kliniker och är dessutom beroende på vilken typ av ingrepp som görs. Kostnaden är uppskattningsvis mellan 60 000 – 80 000 kronor för en hel ansiktslyftning och mellan 40 000 – 60 000 kronor vid ett mellanansikteslyft.  

Råd och tips

Det är viktigt att berätta om du har någon sjukdom när du träffar din plastikkirurg på en konsultation. Alla operationer innebär risk för komplikationer och det är därför av stort värde att veta om patienten har ökad risk för exempelvis blödning eller proppbildning, eller om patienten har åderförkalkning, diabetes eller hjärtsjukdom eftersom det kan påverka möjligheten att genomföra den planerade operationen.

Avstå från att röka minst två veckor före och efter en operation eftersom rökning kan ge upphov till fördröjd sårläkning och en ökad risk för infektion.

Tänk också på att avstå i tre veckor före operationen från medel som kan påverka blödningsrisken, såsom acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl, Magnecyl med flera), ibuprofen (Ipren), diklofenak (Voltaren), E-vitamin, Omega-3 och högdos vitlökskapslar.

Vid en ansiktslyftning påverkas inte pannan. För korrektion av ögonbrynens höjd, ”bekymmersrynkan” mellan ögonen eller djupa veck i pannan görs istället ett pannlyft, vanligen med hjälp av titthålsteknik (så kallat endoskopiskt pannlyft). Pannlyftet kan göras i kombination med ansiktslyftning eller vid ett separat operationstillfälle.

Finrynkighet och pigmenteringar i ansiktet påverkas inte av en ansiktslyftning men kan behandlas med laserbehandling eller kemisk peeling. Ibland kan en ansiktslyftning också kombineras med ”fillers” då hyaluronsyra (som Restylane och Juvederm) används för ökad volym, och botulinumtoxin (Botox) används mot små rynkor, framför allt kring ögonen.


Annons
Annons
Annons