Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Regionalbedövning


Publicerad den: 2013-03-18

Annons

Vad är regionalbedövning eller regional anestesi?

Regionalbedövning (regionalanestesi) gör att man tillfälligt inte känner någon smärta i ett större område (region), vilket möjliggör kirurgi. Bedövningsmedlet tillförs genom en injektion i ett större område, eller kring en nerv eller ett nervcenter, så att nervens funktion blockeras tillfälligt. Läkemedel som används vid regionalbedövning är mycket säkra och regionalbedövning föredras ofta om det är möjligt.

Annons
Annons

Verkningsmekanism

De lokala bedövningsmedlen verkar genom att hämma överföringen av smärtimpulser från det bedövade området till hjärnan. På så sätt når inte smärtimpulsen fram till hjärnan och därmed medvetandet – och du känner alltså ingen smärta.

Bedövningsteknik

Den mest använda tekniken för regionalbedövning är ringblockad som innebär att man injicerar bedövningsmedlet runt om ett finger, hand eller fot. Bedövningsmedlet sprutas in i underhuden i en cirkel kring det område där ingreppet ska utföras, men inte inom det område som ska opereras. Injektionerna placeras både ytligt och djupt runt de nerver som leder fram till operationsområdet. Metoden är särskilt användbar när det är olämpligt att förändra vävnadskonturen i operationsområdet – en förändring i vävnadskonturerna gör det svårare för kirurgen att se hur ingreppet bör utföras – eller när det är olämpligt att injicera direkt in i operationsområdet. Det finns specifika metoder beroende på vilken kroppsdel som ska bedövas.

Perifera nervblockader uppnås genom att man injicerar bedövningsmedlet runt en nerv eller nervrot för att uppnå bedövning i nervens utbredningsområde. Metoden kräver god anatomisk kunskap och kan vara tekniskt krävande. En lång rad nerver runt om i kroppen kan blockeras på detta sätt.

En ofta använd nervblockad är så kallad ledningsanestesi som används på fingrar och tår (exemplifierat ovan). Varje finger eller tå har fyra nerver, två på ovansidan och två på undersidan. Nervblockaden utförs genom att läkaren sprutar in bedövningsmedel på ovansidan och på sidan av fingret/tån, först på den ena sidan och sedan på den andra. Alla fyra nerver blir då blockerade. Bedövningen verkar efter ett par minuter.

Plexusblockad är en annan inte ovanlig nervblockad. Den utförs på halsen eller i armhålan av anestesiläkare och bedövar hela eller delar av armen.

Annons
Annons

Komplikationer och biverkningar

Risken för nervskada och att spruta bedövningsmedel direkt i blodet är större vid nervblockad än vid infiltrationsteknik. Om du som patient känner att det sticker i armen/foten efter att nålen har satts in kan det vara det ett tecken på att nålen befinner sig i nervvävnad. Läkaren drar då ut nålen lite så att den stickande känslan försvinner och injektionen kan sedan ges.

Regionalbedövande medel är säkra när de används på rätt sätt. I sällsynta fall kan det uppstå smärtor, blodutgjutning, infektion eller nervskada efter en injektion. Vid användning av stora doser bedövningsmedel händer det att det uppstår en allmän reaktion på injektionen. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga vid regionalbedövning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.