Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Sammanfallen lunga med övertryck – ventilpneumothorax

Om lungsäcken skadas kan luft komma in och leda till att lungan faller samman. Skadan är ovanlig men allvarlig och kan uppstå vid  till exempel bilolyckor eller av misstag vid olika avancerade ingrepp i sjukvården.


Uppdaterad den: 2023-07-07
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är ventilpneumothorax?

En pneumothorax, punkterad lunga eller lungkollaps, är ett akut tillstånd. Detta innebär att luft kommer in mellan mellan lungsäckens två skikt och lungan sjunker ihop på grund av det ökade trycket. Vid ventilpneumothorax kan skadan på lungsäcken ha uppstått vid till exempel olyckor mot bröstkorgen eller i samband med ingrepp och åtgärder i sjukvården. Lungkollaps kan också uppstå som följd av lungsjukdomar eller utan uppenbar orsak, så kallad spontanpneumothorax.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen är akuta bröstsmärtor, andfåddhet och snabb andning. Oftast sker skadan i samband med olyckor som kan innebära andra allvarligare skador i brösthåla, bukhåla, skelettskador och blödningar.

Orsak

Lungorna omges av lungsäcken, pleura. Den består av två hinnor, den som klär lungans yta (viscerala pleura) och den som klär insidan av bröstväggen (parietala pleura). Normalt ligger de två hinnorna tätt mot varandra. Det finns ett undertryck utanför lungorna vilket möjliggör att de kan fyllas med luft vid inandningen.

Skadan på lungsäcken kan fungera som en envägsventil där luften fortsätter pysa in. Allt eftersom trycket i hålan i lungsäcken ökar kläms den skadade lungan ihop mer och mer. På medicinskt språk kallas därför detta tillstånd ventilpneumothorax, tensionspneumothorax eller övertryckspneumothorax .

Ventilpneumothorax beror ofta på en skada i bröstväggen som kan ha uppstått avtill exempel ett knivstick eller en trafikolycka med brutna revben som kan sticka hål på lungsäcken. Tillståndet kan också i sällsynta fall uppstå i sjukvården vid behandling i respirator med så kallat övertryck eller vid olika ingrepp, till exempel då man tar vävnadsprov från lungorna..

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs på den typiska sjukhistorien och symtom, ibland används akut ultraljud. Röntgen av lungorna kan göras för kontroll efter behandling.

Behandling

Akut behandling är att omedelbart sticka hål i bröstkorgen för att släppa ut luften i pleurahålan så trycket mot lungorna minskar.

Så snart som möjligt placeras en slang, ett dränage, i pleurahålan som gör att luft och eventuellt blod kan tappas ut snabbare och mer fullständigt.

Prognos

Prognosen är god vid snabbt insatt behandling och utan andra komplicerande skador.

 Vill du veta mer?


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons