Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Övervakning under operationen


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Vad innebär perioperativ övervakning?

Perioperativ betyder "under operationen". Perioperativ övervakning är beteckningen för den kontroll och de säkerhetsåtgärder som vidtas under tiden då du opereras. Syftet med perioperativ övervakning är att värna om patientsäkerheten och samtidigt öka tryggheten under narkospersonalens arbete, det vill säga de som ansvarar för narkosen.

Konkret innebär dessa åtgärder under operationen att man hela tiden:

  • Ser till att livsviktiga funktioner som syretillförsel, andning, cirkulation och temperatur är stabila.
  • Garanterar att patienten är fri från smärta och ångest.
  • Ser till att patienten är medvetslös med hjälp av narkos.
Annons
Annons

Säkerhetsåtgärder

  • Medicinsk kompetens hos narkosläkare och narkossjuksköterskor.
  • Tillgång till välfungerande medicinskteknisk utrustning.
  • Teknisk kompetens hos dem som använder utrustningen.
  • Checklistor innan utrustningen tas i bruk.
  • Andnings- och cirkulationskontroll.
  • Utrustning för observation av olika funktioner hos patienten.

Övervakning av patienten

Tillfredsställande andning och cirkulation är livsviktigt. Narkospersonalen ansvarar för att övervaka de här funktionerna under en operation. Personalen följer detaljerade instruktioner för vad de själva ska observera och vilka tekniska apparater som de ska kontrollera.

Om patienten är ansluten till en andningsmaskin, en respirator, är dagens maskiner utrustade med olika larmsystem. Pulsoximetri, som mäter pulsen och syrenivån i blodet, är ett annat varningssystem. Det är ett kombinerat övervakningsinstrument för andning och cirkulation. Pulsoximetri används för alla patienter som får någon form av narkos, regionalbedövning eller som bedövas intravenöst.

Under operationen mäts pulsen och blodtrycket kontinuerligt, EKG registreras hela tiden och flera andra mätningar kan göras om det behövs. Hur avancerad övervakning som används beror på patientens tillstånd före operationen och typen av operation.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.