Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Kirurgi

Näringsdrycker ger färre sjukhusdygn

Patienter som intar energi- och proteinrika näringsdrycker drabbas av färre infektioner och behöver inte vistas lika länge på sjukhus som patienter som inte tar sådana tillskott.


Publicerad den: 2013-03-18

Annons

Många förknippar energi- och proteinrika näringsdrycker med svettiga muskelknippen och gymmet. Men undersökningar visar att sjukhuspatienter som intar energi- och proteinrika näringsdrycker direkt efter en operation får en rad fördelar, så som färre infektioner och andra komplikationer vilket därmed innebär kortare tid på sjukhuset.

I en engelsk studie från 2006 tittade forskare på patienter vid en gastrokirurgisk avdelning. Patienterna hade nyligen minskat 5 % i vikt och genomgått en måttlig till större operation i bukhålan. Efter operationerna fick patienterna till en början endast flytande kost och sedan en kost skonsam för magen. I snitt fick patienterna lov att börja äta normalt efter sex dygn.

Minskar mindre i vikt och bevarar muskelkraften bättre

I undersökningen blev patienterna slumpmässigt utvalda (randomiserade) till två grupper. Den ena gruppen skulle äta vanlig kost efter att fastan var över, medan den andra gruppen skulle äta vanligt kost med tillägg av energi- och proteinrik näringsdryck.

Annons
Annons

Gruppen som fick energi- och proteinrik näringsdryck drabbades av färre komplikationer, särskilt när det gäller sårinfektioner. Dessutom bevarade patienterna i den här gruppen sin muskelkraft bättre, och de minskade mindre i vikt än kontrollgruppen.

I ett annan undersökning lade man in en nasogastrisk sond i bukhålan vid slutet av operationen, och patienterna blev slumpmässigt utvalda till att få antingen energi- och proteinrik näringsdryck eller placebo via sonden.

Efter tre till fyra dagar var patienterna tillräckligt bra för att äta själva och sonden togs bort. Att patienterna fick proteintillskott så tidigt mer än halverade antalet sårinfektioner under de 30 dagar efter operationen som undersökningen pågick.

Många undernärda patienter

I en sammanfattande studie (metaanalys), där patienter som hade opererats för benskador fick energi- och proteinrik näringsdryck efter operationen, har man kunnat visa på en betydligt kortare inläggningstid i förhållande till dem som inte fick näringsdrycken.

Annons
Annons

I samma artikel visar man att 5–50 % av kirurgipatienterna som deltog i undersökningen hade ett lågt BMI (body mass index) vid inläggningen. Dessutom gick 40–90 % av patienterna ned i vikt under inläggningen, och de fick inte i sig mer än 40–60 % av den näring som de behövde.

Enligt Socialstyrelsens rapport "Näring för god vård och omsorg" från 2011, där man refererar till ett trettiotal svenska studier, är upp till 28 % av patienterna vid svenska sjukhus undernärda. Antalet undernärda hos äldre patienter är dock fler än så. Undernäringen leder till ökad sjuklighet, ökad dödlighet, minskad livskvalitet och fler inläggningsdygn på sjukhus.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.