Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Inklämt bråck

Ljumskbråck hos pojkar och unga män kan bli inklämda. Då glider innehållet i bråcket inte tillbaka in i bukhålan, utan stannar i bråcket och blodförsörjningen till tarmen som fastnat i bråcket kan strypas av. Tillstånder kräver akut operation.


Uppdaterad den: 2019-01-31

Annons

Vad är ett bråck?

Ljumskbråck

Bråck är en utbuktning av bukhålan genom en svaghet eller öppning i bukväggen. Bråcket framträder som en utbuktning när patienten står upprätt, hostar eller pressar ut magen. Ibland kan bråcket ge obehag innan det syns. Efter ett tag kan bråcket bli större och ge ökade besvär.

Bråck kan uppstå i fyra huvudområden:

  • Runt naveln – navelbråck, vanligast hos barn.
  • I ljumsken – ljumskbråck (se bilden).
  • I övergången till låret – femoralbråck.
  • Bråck kan även uppstå i operationsärr – ärrbråck.

Ljumskbråck är den vanligaste typen av bråck (80 %) och det förekommer oftare hos pojkar (män) än hos flickor (kvinnor). Femoralbråck (10 %) uppträder oftast hos kvinnor. Navelbråck (5 %) är den tredje huvudtypen av bråck.

Annons
Annons

Vad är ett inklämt bråck?

Bråcket kan innehålla tarmslyngor som tränger ut i bråcket. Om tarmslyngorna kläms i bråcket och det inte går att trycka tillbaka dem på plats i bukhålan kallas det för ”inklämt bråck” – inkarceration. Det här är ett tillstånd med kraftiga smärtor och ömhet och som kräver operation akut.

Det är framförallt ljumskbråck som kan resultera i inklämt bråck. Tillståndet är vanligast hos pojkar.

Orsak

Ett ljumskbråck hos en pojke uppstår till följd av att testiklarna under fosterstadiet vandrar neråt från bukhålans insida, ut ur buken och ner i pungen. Den ”kanal” som testiklarna vandrar genom kan bli ett svagt område i bukväggen där innehållet från buken (oftast tarmslyngor) senare sjunker ned. På utsidan syns då en utbuktning i ljumsken. Normalt kan utbuktningen lätt skjutas in, men i vissa fall uppstår lokal svullnad i bråckporten som gör att den tarmslynga som befinner sig utanför bråckporten kläms av. Det kan leda till att tarmslyngan förlorar blodförsörjningen för att blodkärlen har klämts av. Om detta inte korrigeras snabbt leder det till att den delen av tarmen "dör". Det kan leda till allvarlig och livshotande inflammation i bukhålan (peritonit).

Annons
Annons

Symtom

I de flesta fall finns kännedom om att barnet eller personen har ett bråck, även om bråcket i vissa fall debuterar i samband med inklämningen. Det uppstår då kraftiga smärtor i bråcket och det går inte att trycka in det igen. Åtföljande symtom kan vara illamående och kräkningar.

Hos spädbarn kan irritabilitet vara det enda symtomet, ibland föreligger matningsproblem, oroligt barn, gråt som är otröstlig.

Diagnos

Diagnosen är lätt att ställa när det finns starka smärtor i ett bråck som inte kan tryckas in. Men hos spädbarn kan diagnosen vara svårare att upptäcka.

Vid utebliven behandling uppstår det så småningom feber och patienten kan hamna i chock. Huden över bråcket kan vara svullen och i vissa fall lätt missfärgad.

Tillståndet kräver akut inläggning på sjukhus. Vid ankomsten till sjukhuset tas i regel en röntgenbild av buken. Bilden kan visa att tarmen är inklämd.

Behandling

Målet är att häva inklämningen av blodkärlet så att blodcirkulationen i tarmen kommer igång igen.

Om barnet inte har några sjukdomssymtom (feber, utmattning) på grund av inklämningen kan försök att trycka in bråcket göras. Om det utlöser smärta bör denna åtgärd överlåtas till en akutläkare eller sjukhusläkare. Det kan finnas behov av att ge barnet en kortvarig narkos eller bedövningsmedel innan bråcket trycks på plats. Om läkaren lyckas få bråcket på plats bör barnet opereras inom två till fyra dagar för att undvika liknande episoder i framtiden.

Om barnets tillstånd är mycket påverkat ska det opereras omedelbart. I vissa fall kommer kirurgen då att upptäcka att tarmslyngan är ”död” (nekrotisk). Kirurgen tar då bort det nekrotiska tarmsegmentet.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Förebyggande åtgärder

Pojkar som har en testikel som inte har vandrat ner i pungen, och som dessutom har bråck, löper ökad risk för inklämt bråck samt skada på testikeln. De bör därför opereras relativt snabbt. För tidigt födda barn med ljumskbråck bör helst opereras innan de lämnar barnavdelningen, men ofta avvaktas det tills barnet är cirka tio veckor för att undvika problem med narkosen.

Prognos

Vid tidig behandling är prognosen utmärkt. Även i de fall där barnet måste opereras akut är prognosen i de allra flesta fall god. Komplikationsfrekvensen är bara 2 %.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.