Fakta | Kirurgi

Hård hud och liktornar

En liktorn är en hudförhårdnad med en kärna, en "tagg". Den är tydligt avgränsad, vanligast på fotsulorna och den ger i regel obehag och smärtor. Orsaken kan vara skor eller strumpor som inte passar som irriterar huden.

Uppdaterad den: 2013-02-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hård hud och liktornar?

Hård hud, hudförhårdnad, är ett hudområde som förtjockas på grund av ständigt tryck mot området. Hudförtjockningen uppstår för att stärka och skydda huden mot fortsatt slitage. En sådan förtjockad hud behöver inte göra ont. Men om det gör ont behövs behandling.

I det förtjockade hudområdet i fotsulan bildas det ofta en hård kärna i mitten. Kärnan upplevs som en tagg som sticker in i underhuden och taggen kallas för liktorn. Oftast uppträder liktornar på tårna eller framfoten. Vanlig förtjockad hud finns på fötterna, händerna och andra delar av huden som utsätts för ständig skavning.

Orsak

Det kan vara skor eller strumpor som inte passar eller som har sömmar som irriterar.

Annons
Annons

Vissa personer är mer utsatta än andra och kan få liktornar på händerna. Till exempel idrottsutövare som utsätter avgränsade hudområden för mycket slitage, till exempel viktlyftare.

Kroppsförhållanden som leder till att det bildas hård hud och hudförhårdnader, till exempel över benutskott, till följd av felställningar i fötter och tår, till exempel hammartår.

Symtom och tecken

Förtjockad hud utan tydlig avgränsning är vanligast över benutskott på fötterna och händerna. De är ofta krämgula, runda eller ovala till formen, men större än liktornar. De kan vara smärtfria eller ömma.

Annons
Annons

En liktorn har en hård kärna, en tagg. Den är tydligt avgränsad, vanligast på fötterna och ger i regel obehag och smärtor.

Läkarkontakt

Om patienten inte klarar av att behandla den hårda huden eller liktornen på egen hand och den/de fortsätter att besvära och göra ont, bör han/hon kontakta läkare. Alla med diabetes eller dålig cirkulation i benen bör söka läkare tidigare eftersom de löper ökad risk för infektion. I regel behöver inte hård hud och liktornar åtgärdas akut.

Om det uppstår rodnad runt liktornen, om det blir sår, om det uppstår ökande smärtor eller svullnad, feber, förändrad färg på fingrar och tår – då bör patienten snabbt ta kontakt med läkare.

Diagnos

Diagnosen ställs nästan alltid med utgångspunkt i hur huden ser ut och känns. Det är sällan eller aldrig nödvändigt med andra undersökningar. Om det föreligger felställningar i fötterna eller tårna kan det i vissa fall vara bra med en röntgenbild.

Behandling

Egenbehandling

I ett tidigt skede i utvecklingen av hård hud, ”skavsårsfasen”, bör patienten sätta en skyddande kompress eller ett skyddande bandage över sårområdet så att friktionen mot huden minskas tills såret har läkt.

Om det bildats förhårdnader bör patienten fila på dem och smörja in dem med mjukgörande kräm. Liktornsplåster som har preparerats med salicylsyra som löser upp hud är bra. I förekommande fall kan den drabbade skrapa försiktigt och skära av det yttersta lagret av den hårda huden. Men han/hon får inte gå så djupt så att det börjar blöda.

Minska irritationen mot händer och fötter genom att använda handskar eller genom att byta skor eller strumpor. Bra är att ha fötterna i ett fotbad före filningen och skrapningen.

Om vanlig behandling inte hjälper kan det bli nödvändigt med kirurgi. Ingreppet riktar sig först och främst mot den underliggande orsaken, till exempel kan kirurgen mejsla av ett benstycke som sticker ut där huden utsätts för skavning.

Förebyggande åtgärder

Den drabbade bör ha skor och strumpor som passar och som inte leder till att det skaver. Använd plåster med utskärning, ett ringplåster, över benutskott där det finns en ökad risk för friktion mot huden.

Prognos

Om orsaken till problemet avlägsnas kan den drabbade bli helt bra, men i vissa fall är det inte möjligt. Då är det viktigt att den drabbade sköter om sina fötter och använder till exempel liktornsplåster för att lösa upp den hårda huden och skrapa av det tjocka området med jämna mellanrum.