Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Bedömning före operationen


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Vad är preoperativ bedömning?

Den preoperativa bedömningen är en utvärdering som görs före operationen. Syftet med undersökningen är att minska risken för komplikationer under ingreppet. Utvärderingen görs normalt av den läkare som ansvarar för narkosen eller bedövningen, och det läggs vikt på patientens hjärt-lungstatus.

Annons
Annons

Behövs en preoperativ bedömning?

Före mindre ingrepp och kortvarig bedövning (anestesi) av friska, yngre och fysiskt aktiva patienter, behöver man normalt inte göra någon preoperativ undersökning utöver en grundlig anamnes och utvärdering av eventuell läkemedelsanvändning. Före större ingrepp, och alltid när anestetika ska ges till små barn och äldre patienter, bör man utöver anamnesen undersöka hjärta och lungor. Behovet av ytterligare undersökningar utvärderas baserat på anamnesen och det ingrepp som planeras.

Vad är det som utvärderas?

Läkaren måste utreda riskfaktorer som kan skapa problem under operationen. Risktillstånd är hjärtsvikt, kranskärlssjukdom (angina eller hjärtinfarkt), astma, allergi, alkoholmissbruk och blödningsrubbningar. Har du haft problem i samband med bedövning vid en tidigare operation? Anestesiläkaren bedömer om din fasta medicinering behöver ändras före operationen. Samtidigt kommer läkaren att informera dig om operationen och i samråd med dig bestämma vilken bedövning som ska användas. Du får instruktioner om att fasta, vilket innebär att du inte får äta, dricka, tugga tuggummi, röka eller snusa under en viss tid före operationen.

Utredningens omfång bestäms i förhållande till ditt tillstånd och vilken typ av ingrepp som ska göras. Det kan bli aktuellt att undersöka i synnerhet hjärta och lungor. Oftast blir du tillfrågad om du har lösa tänder, och du uppmanas att gapa så stort du kan och böja huvudet bakåt så långt som möjligt. Detta görs för att utvärdera förhållandena för narkos om detta skulle behövas.

Behovet av ytterligare undersökningar är begränsat, men i vissa fall tar man blodprover, EKG och röntgen av lungor.

Annons
Annons

Särskilda ingrepp

Man vill helst inte ge bedövningsmedel till gravida, särskilt under graviditetens första trimester, eftersom fosterskador eventuellt skulle kunna försöka härledas till bedövningsmedlen. Helst föredrar man lokal- eller regionalbedövning istället för narkos. Kvinnor som använder vissa typer av p-piller har ökad risk för blodpropp efter operation. Kvinnor som använder hormontabletter mot klimakteriebesvär kan vanligtvis fortsätta med pillerna fram till operationen. Man kan i förebyggande syfte vid all typ av hormonbehandling ge blodförtunnande behandling efter ingreppet.

Man behöver vara särskilt försiktig med personer som har blödningstendens, eller använder blodförtunnande läkemedel, till exempel Waran eller Trombyl. Vanligtvis undviker man att ge dessa spinal- eller epiduralbedövning.

Patienter med allvarlig hjärtsvikt, hjärtarytmier, lungsjukdom, pågående infektion, njursvikt eller förhöjt kalium har ökad risk för komplikationer. Under de första 30 dagarna efter en akut hjärtinfarkt är risken mycket hög i samband med ett ingrepp, i synnerhet om personen har angina efter infarkten. Olika medicinska åtgärder före operationen kan förbättra utfallet av en operation.

Patienter med högt blodtryck bör få trycket under kontroll före operationen.

I allmänhet kan man säga att patienter som ska få narkos, spinal- eller epiduralbedövning bör vara så optimalt behandlade (med läkemedel) som möjligt för sin eventuella sjukdom.

Fasta

I allmänhet gäller att patienter som ska genomgå planerade ingrepp inte ska äta, dricka eller röka efter klockan 24.00 dagen före operationen. Beroende på ingrepp och patient kan man släppa på detta krav. Vuxna smärtfria patienter med normal mag-tarmfunktion som ska genomgå planerade ingrepp kan dricka måttliga mängder klar vätska (ett glas vatten, saft eller te) fram till två timmar före anestesi – men man bör kontrollera detta med anestesipersonalen! För barn med samma förutsättningar gäller att de kan dricka klar vätska upp till 10 mg/kg kroppsvikt fram till två timmar före anestesi. Spädbarn som ammas och som inte har några mag-tarmrubbningar kan dricka bröstmjölk fritt fram till fyra timmar före anestesi.

Före operationen kan patienten svälja läkemedel som har ordinerats av anestesipersonal med ett halvt glas vatten om detta är enligt ordinationen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.