Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Att förebygga kirurgiska komplikationer

Ett kirurgiskt ingrepp är aldrig helt riskfritt. Vissa ingrepp är förenade med större risk än andra, men lyckligtvis är komplikationer relativt sällsynta. Du kan själv inverka på risken för komplikationer i stor grad. Det allra viktigaste är att sluta röka.


Uppdaterad den: 2012-12-25

Annons

Sluta röka!

Rökning skadar lungorna och ökar risken för andningsproblem och infektioner i samband med en operation. Detta gäller i synnerhet ingrepp i bröstkorgen och buken, och alla operationer där narkos används.

Rökning är kanske den viktigaste enskilda orsaken till blodpropp. Rökning medför en betydligt ökad risk för blodpropp vid alla typer av ingrepp. Störst är riskökningen vid operationer i kärlsystemet eller i stora leder.

Rökning leder till nedsatt blodcirkulation i huden. Blodcirkulationen har avgörande betydelse för att såren efter en operation ska få den näring som behövs för läkningen. Det har påvisats att rökare har betydligt ökad risk för sårinfektioner, sår som inte läker och för stora och besvärande ärr.

Efter bedövning med narkos följer vanligtvis en period med slembildning och hosta. Luftvägarna är irriterade, och om inte slemmet och annat hostas upp kan det leda till allvarliga infektioner. Rökare har redan kronisk luftvägsirritation och slembildning i förväg. Detta tillstånd förvärras efter en narkos. Eftersom luftvägarnas reningssystem redan är överbelastat hos rökare ökar risken för lunginflammationer markant i samband med narkos.

Om du slutar att röka minst tre veckor före operationen minskar du risken för komplikationer avsevärt. För att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar för återhämtning bör du inte heller röka under de första sex veckorna efter en operation.

Rökningen är så viktig för operationsresultatet att plastikkirurgiska avdelningar inte tar emot patienter för operation om patienten inte klarar av att vara rökfri under sex veckor före och efter operationen, med undantag för akuta ingrepp som räddar liv.

Annons
Annons

Andra förhållningsregler

Motion

Var fysiskt aktiv under tiden före operationen. Fråga läkaren om råd om du är osäker på vad kroppen tål. Motion är viktigt för att hålla kroppen i bästa möjliga skick, och endast en liten ökning av vad du är van vid hjälper. Gå dagliga promenader så att du får igång blodcirkulationen. Utan fysisk aktivitet ökar risken för kärlinflammation, blodpropp, lunginflammationer och sårinfektioner.

Mat

Tänk lite extra på kosthållningen. Se till att äta en vanlig och balanserad kosthållning som innehåller fiberrika kolhydrater samt frukt och grönsaker varje dag. Se till att dricka mycket vatten, och ät fiberrik mat som förebygger förstoppning.

Läkemedel

Kom ihåg att informera läkaren om alla läkemedel som du använder, även sådana som du inte ser som egentliga mediciner. Vissa läkemedel kan ge ökad risk för blödning och blodpropp.

Lycka till med operationen, och lycka till med förberedelserna

Om du behöver hjälp med att sluta röka kan du kontakta din husläkare för att få hjälp och information. Det kan vara lättare om du får råd och hjälpmedel.

Läs mer om att sluta röka här:

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.