Fakta | Kirurgi

Ärrbråck


Uppdaterad den: 2012-12-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är ett ärrbråck?

Ett ärrbråck kan uppstå i bukväggen efter en tidigare operation genom bukväggen. På fackspråk kallas detta bråck för främre bukväggsbråck eller ventralbråck. Hinnor och muskulatur som ska hålla ihop bukväggen har fått ett snitt i samband med den ursprungliga operationen. Trots att kirurgerna har sytt ihop operationssåret på ett tillfredsställande sätt, utgör området en svaghet i bukväggen, som kan ge efter. Fetma och sårinfektion ökar risken för utveckling av ärrbråck.

I undantagsfall kan bråck i bukväggen (utom bråck i ljumsken) vara medfödda. Bland vuxna personer beräknas att minst 80 % av alla bukväggsbråck beror på en tidigare operation. Bland patienter som har genomgått en operation genom bukväggen utvecklar cirka 10 % ett ärrbråck (främre bukväggsbråck).

Vilka symtom ger ett ärrbråck?

Ett ärrbråck medför först och främst en svaghet i bukväggen som gör att den delen av bukväggen buktar ut. Storleken beror på hur stort bråcket är, men det kan i vissa fall vara mycket framträdande. Bortsett från den kosmetiska aspekten förekommer vanligtvis inte så mycket besvär i samband med ett ärrbråck, men en del kan besväras av obehag och smärtor.

Annons
Annons

Operation för ärrbråck

Operation för ärrbråck är ett omfattande ingrepp med stor risk för komplikationer och återfall. Ingreppet kan ibland medföra relativt lång sjukhusvistelse och lång återhämtningstid innan du är frisk igen. Behovet av en korrigerande operation avgörs av hur dina besvär yttrar sig, risken som är kopplad till ingreppet och hur sannolikt det är att ingreppet förbättrar ditt tillstånd. Du måste diskutera det med din husläkare och kanske även med en kirurg.

Tidigare använde kirurgerna så kallade öppna operationsmetoder, men numera görs ingreppen med titthålskirurgi (laparoskopisk teknik) i allt större utsträckning. Operationsresultaten visar att över 40 % får återfall efter operationen, och det går inte heller att komma ifrån att det finns en viss förekomst av komplikationer som sårinfektion, brustna operationsärr och blodansamlingar. Förbättring av operationstekniken – särskilt genom införandet av laparoskopisk teknik – har gjort att operationsresultaten har blivit bättre. Men det är fortfarande viktigt att du tillsammans med läkaren gör en kritisk bedömning genom att väga fördelar och nackdelar med ingreppet mot varandra.

För att minska risken för andra komplikationer som infektion och blodpropp kommer du i regel att få antibiotika och blodförtunnande medicin i samband med ingreppet.

Annons
Annons

Prognos

Som framgår av ovanstående är det inte möjligt att garantera att operation ger att bra resultat, men de flesta blir nöjda.

Ett måttligt stort ärrbråck som inte vållar dig några särskilda besvär kan du leva med utan problem. Risken för framtida komplikationer är liten.