Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kirurgi

Ärrbråck

Vid ett ärrbråck är det en svaghet i bukväggen som gör att den delen av bukväggen buktar ut.


Uppdaterad den: 2020-09-07
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är ett ärrbråck?

Ett ärrbråck kan uppstå i bukväggen efter en tidigare operation genom bukväggen. På fackspråk kallas detta typ av bråck för främre bukväggsbråck eller ventralbråck. Hinnor och muskulatur som ska hålla ihop bukväggen är försvagade vid ärret, även om operationssåret är ihopsytt på ett korrekt sätt. Denna svaghet kan ge efter och då bildas ett ärrbråck. Risken ökar vid fetma och sårinfektion.

Annons
Annons

Orsak

Bland vuxna personer beräknas att cirka 80 procent av alla bukväggsbråck beror på en tidigare operation. Bland patienter som har genomgått en operation genom bukväggen utvecklar cirka 10–15 procent ärrbråck. I vissa fall kan bukväggsbråck finnas även utan ärr i bukväggen. Då är istället en medfödd svaghet i bukväggen orsaken.

Symtom

Bråcket buktar ut runt ärret på magen, och kan vara ganska stort. De flesta har inte något besvär av ärrbråcket, men en del kan uppleva obehag och smärtor.

Annons
Annons

Behandling

Operation av ärrbråck är ett stort ingrepp med risk för komplikationer och återfall. Ingreppet kan ibland medföra lång sjukhusvistelse och återhämtningstid. Behovet av operation avgörs av hur besvären yttrar sig, risken som är kopplad till ingreppet och hur sannolikt det är att ingreppet förbättrar tillståndet. 

Ingreppen görs ofta med titthålskirurgi (laparoskopisk teknik), men ibland krävs öppen operation. Återfall av ärrbråck efter operationen är tyvärr ganska vanlkgt, och det finns risk för sårinfektion, brustna operationsärr och blodansamlingar. Det är därför viktigt att tillsammans med sin läkare väga fördelar och nackdelar med en eventuell operation.

Prognos

Ett måttligt stort ärrbråck som inte medför några större besvär kan man leva med utan problem. Risken för framtida komplikationer är liten.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons