Intresseområden sparade.
Information

Regler kring kommentarer


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2013-09-05
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Kommentarer som inte följer nedanstående regler kommer att raderas.

1. Kommentarfunktionen får inte användas i syfte att hänvisa eller/och länka till andra webbsidor som:

 • är olagliga i Sverige.
 • kan anses stötande eller på annat sätt olämpliga.
 • på något sätt premierar självskadebeteende i någon form.
 • kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter.

2. Användaren ansvarar för allt material som den publicerar i kommentarfältet och:

 • får inte röja tredje parts personuppgifter eller annan information som kan kopplas direkt till enskilda individer.
 • får inte på något sätt bedriva försäljningsverksamhet eller marknadsföra/göra reklam för produkter/kommersiell verksamhet.
 • bör så långt det är möjligt se till att materialet är sanningsenligt.
 • får inte publicera kommentarer som av en eller annan anledning kan upplevas som stötande, rasistiskt, pornografiskt, hotfullt eller som innebär förtal eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller på något annat sätt kan betraktas som olämpligt.
 • får inte premiera självskadebeteende i någon form.
 • får inte använda kommentarfunktionen för att sprida datavirus, trojaner eller annan skadlig kod.
 • får inte skriva självmordsbrev eller hota att ta sitt liv.
 • får inte skicka spam eller kedjebrev, inte heller meddelanden som inte är relevanta i det aktuella sammanhanget.
 • är medveten om och accepterar att text som användaren väljer att publicera i kommentarfältet blir synlig för andra användare.